Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely

obr (2)
Share Button

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje pro rok 2021 v rámci Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely výběrové řízení na poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti profesionálního umění – v oboru literatura.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace pro 2. kolo výběrového řízení je stanovena do 31. 3. 2021.

Příjemci podpory:

  • Fyzické osoby, autory-umělce, v případě studijních stipendií také pro výkonné umělce a odborné pracovníky, působící v oblasti literatury.
  • Žadatel musí být občan České republiky nebo cizinec s trvalým pobytem v ČR.

Typy podporovaných projektů:

  • Tvůrčí stipendium je finanční částka přiznaná žadatelům na tvůrčí účely, tj. na tvůrčí uměleckou činnost nebo tvůrčí umělecký pobyt v tuzemsku či v zahraničí v délce od 6 měsíců do 2 let s možností prodloužení nejdéle o 1 rok, jejichž výsledkem je vytvoření uměleckého díla nebo souboru uměleckých děl.
  • Studijní stipendium je finanční částka přiznaná žadatelům na studijní účely, tj. na studijní pobyt v délce nejméně 1 měsíce na významném tuzemském či zahraničním uměleckém, vědeckém nebo jiném specializovaném pracovišti; výsledkem takového pobytu je především získání zkušeností a podkladů pro další uměleckou, vědeckou nebo jinou odbornou činnost, případně i nastudování nebo vytvoření díla

Forma a výše podpory:

  • O výši stipendia rozhoduje s konečnou platností Ministerstvo kultury České republiky.

Specifika a omezení:

  • Žadatel o studijní stipendium nesmí přesáhnout věk 35 let. Pro tvůrčí stipendia věkové omezení neplatí.
  • Stipendium lze stejnému žadateli poskytnout nejvýše dvakrát.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj    

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>