Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely

obr (2)
Share Button

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje pro rok 2022 v rámci Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely výběrové řízení na poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla a tance a výtvarného umění.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace pro 2. kolo výběrového řízení je stanovena do 31. 3. 2022.

Příjemci podpory:

  • Fyzické osoby – autory-umělce, v případě studijních stipendií také pro výkonné umělce a odborné pracovníky, působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla a tance a výtvarného umění.
  • Žadatel musí být občan České republiky nebo cizinec s trvalým pobytem v ČR.

Typy podporovaných projektů:

  • Tvůrčí stipendium je finanční částka přiznaná žadatelům na tvůrčí účely, tj. na tvůrčí uměleckou činnost nebo tvůrčí umělecký pobyt v tuzemsku či v zahraničí v délce od 6 měsíců do 2 let s možností prodloužení nejdéle o 1 rok, jejichž výsledkem je vytvoření uměleckého díla nebo souboru uměleckých děl.
  • Studijní stipendium je finanční částka přiznaná žadatelům na studijní účely, tj. na studijní pobyt v délce nejméně 1 měsíce na významném tuzemském či zahraničním uměleckém, vědeckém nebo jiném specializovaném pracovišti; výsledkem takového pobytu je především získání zkušeností a podkladů pro další uměleckou, vědeckou nebo jinou odbornou činnost, případně i nastudování nebo vytvoření díla.

Forma a výše podpory:

  • O výši stipendia rozhoduje s konečnou platností Ministerstvo kultury České republiky.

Specifika a omezení:

  • Žadatel o studijní stipendium nesmí v kalendářních letech, v nichž mu bude stipendium poskytováno (vypláceno), přesáhnout věk 35 let (tzn. den jeho 35. narozenin nesmí připadnout na rok, v němž mu bude poskytováno stipendium). Pro tvůrčí stipendia věkové omezení neplatí
  • Stipendium lze stejnému žadateli poskytnout nejvýše dvakrát.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj    

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>