Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – Program státní podpory festivalů profesionálního umění

shutterstock_154069466.jpg
Share Button

Program je zaměřen na podporu festivalů profesionálního umění v oblastech klasické a alternativní hudby, divadla, tance, výtvarného umění a literatury, které mají zásadní význam pro daný umělecký obor a podporují vnímání České republiky jako významné kulturní destinace a rovný přístup občanů ke kulturnímu bohatství. Jsou tak reprezentativními představiteli dynamicky se rozvíjejících kulturních a kreativních odvětví v ČR.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 16. 11. 2020.

Příjemci podpory:

 • O dotaci mohou žádat  fyzické osoby a právnické osoby, které provozují kulturní a uměleckou činnost a poskytují kulturní služby veřejnosti.
 • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky. Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v ČR.

Typy podporovaných projektů:

 • Oblast klasické hudby.
 • Oblast alternativní hudby, divadla, tance a pohybového umění a literatury.
 • Oblast výtvarného umění.

Forma a výše podpory:

 • Pro oblast klasické hudby:
  • Celkové náklady festivalu v předchozích 2 letech/ročnících dosáhly v každém roce minimálně 5 mil. Kč.
  • Minimální počet návštěvníků v předchozím roce činil 3 000 osob.
  • Požadovaná výše dotace projektu nesmí přesáhnout 40 % celkových nákladů.
 • Pro oblast alternativní hudby, divadla, tance a pohybového umění a literatury:
  • Celkové náklady festivalu v předchozích 2 letech/ročnících dosáhly v každém roce minimálně 3 mil. Kč.
 • Pro oblast výtvarného umění:
  • Celkové náklady festivalu v předchozích 2 letech/ročnících dosáhly v každém roce minimálně 1 mil. Kč. 

Specifika a omezení:

 • Žadatelé se mohou do výběrového řízení hlásit pouze s projekty, které se v roce podání žádosti konají nejméně popáté.
 • V každém z předchozích 5 let/5 ročníků se festival konal v minimálním rozsahu 4 dnů a uvedl minimálně 10 představení/produkcí/akcí. V případě, že ke dni podání této žádosti ještě pátý ročník neproběhl, žadatel doručí Ministerstvu kultury čestné prohlášení dodatečně, a to nejpozději do konce prosince 2020.
 • Projekt musí být realizován na území České republiky.
 • Vysoké školy předkládají žádost výhradně prostřednictvím rektorátu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>