Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty

images
Share Button

Podpora na krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů organizace u zrušených, omezených a pozastavených projektů. Finanční prostředky poskytované v rámci tohoto dotačního programu také kompenzují prokazatelné náklady spojené se ztíženým návratem či vývozem sbírkových předmětů, způsobeným uzavřením hranic České republiky.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 14. 08. 2020.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba zřizovaná krajem či obcí, vlastnící či spravující sbírku muzejní povahy zapsanou v Centrální evidenci sbírek, jejíž hlavní činnost vyplývá ze zákona 122/2000 Sb. a současně poskytuje standardizované veřejné služby dle zákona č. 122/2000 Sb., a to po dobu nejméně tří let bez přerušení.

Typy podporovaných aktivit:

  • Okruh 1: krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů organizace u zrušených, omezených a pozastavených projektů (služby, nákup materiálu, pronájem nekomerčních prostor, tisk propagačních materiálů, výstupy zasažených projektů, digitální zpřístupnění obsahu sbírky či doprovodných programů (pořízení záznamu doprovodného programu a jeho streamování), jiné alternativní formy poskytování veřejné kulturní služby, mzdové náklady externích pracovníků, náklady vzniklé odložením projektu, výpadky výnosů z vlastní činnosti apod.).
  • Okruh 2: kompenzace nákladů prokazatelně spojených se ztíženým návratem či vývozem sbírkových předmětů, způsobeným uzavřením hranic České republiky (prodlužování pojistných smluv, mimořádný specializovaný převoz, apod.).

Forma a výše podpory:

  • Dotace se poskytují pouze na neinvestiční výdaje související s realizací předkládaných projektů.
  • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtových nákladů. V odůvodněných případech může ústřední orgán rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100% rozpočtových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Projekty musí být realizovány a profinancovány do 31. 12. 2020, přičemž použitím dotace se rozumí zaplacení plateb hrazených z dotace v hotovosti a poukázáním plateb hrazených z dotace bezhotovostně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>