Přeskočit na obsah

MK ČR — Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury

Dotace na náklady spojené s obnovou nemovitých kulturních památek, které tvoří nejcennější část našeho kulturního dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, paláce, kostely, pevnostní systémy a jiné velké stavební objekty, národní kulturní památky a památky UNESCO.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. září 2023.

Příjemci podpory:

 • Program je určen pro vlastníky nemovitých kulturních památek – fyzické a právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou nemovitých kulturních památek, které tvoří nejcennější část našeho kulturního dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, paláce, kostely, pevnostní systémy a jiné velké stavební objekty, národní kulturní památky a památky UNESCO.

Forma a výše podpory:

 • Výše příspěvku je závislá na výši státního rozpočtu České republiky a množství podaných žádostí o zařazení akce obnovy kulturní památky do Programu záchrany architektonického dědictví.
 • Při stanovení výše příspěvku se vychází z doložených nákladů. Podíl příspěvku v Programu záchrany architektonického dědictví na celkových ročních nákladech na obnovu nemovité kulturní památky by neměl přesáhnout 90 %. 

Specifika a omezení:

 • Doklad o vlastnictví (příslušnosti hospodaření) k památce (výpis z katastru nemovitostí a kopie snímku katastrální mapy, popř. geometrického plánu, které nejsou starší než 6 měsíců.
 • Přednostně jsou do Programu zařazovány akce pokračující. Z nových žádostí jsou vybírány projekty s nejvyšším bodovým hodnocením.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

1 komentář na “MK ČR — Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury”

 1. Michael Weinbrenner
  Michael Weinbrenner

  Žádám Vás o poskytnutí více informací k výzvě na opravu kulturní památky. Opravujeme zámek v obci Diváky, psč: 69171, velice Vám děkuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru