Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury

shutterstock_127969568.jpg
Share Button

Dotace na náklady spojené s obnovou nemovitých kulturních památek, které tvoří nejcennější část našeho kulturního dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, paláce, kostely, pevnostní systémy a jiné velké stavební objekty, národní kulturní památky a památky UNESCO.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. září 2021.

Příjemci podpory:

  • Program je určen pro vlastníky nemovitých kulturních památek – fyzické a právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

  • Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou nemovitých kulturních památek, které tvoří nejcennější část našeho kulturního dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, paláce, kostely, pevnostní systémy a jiné velké stavební objekty, národní kulturní památky a památky UNESCO.

Forma a výše podpory:

  • Výše příspěvku je závislá na výši státního rozpočtu České republiky a množství podaných žádostí o zařazení akce obnovy kulturní památky do Programu záchrany architektonického dědictví.
  • Při stanovení výše příspěvku se vychází z doložených nákladů. Podíl příspěvku v Programu záchrany architektonického dědictví na celkových ročních nákladech na obnovu nemovité kulturní památky by neměl přesáhnout 90%. 

Specifika a omezení:

  • Doklad o vlastnictví (příslušnosti hospodaření) k památce (výpis z katastru nemovitostí a kopie snímku katastrální mapy, popř. geometrického plánu, které nejsou starší než 6 měsíců.
  • Přednostně jsou do Programu zařazovány akce pokračující. Z nových žádostí jsou vybírány projekty s nejvyšším bodovým hodnocením.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Vaše dotazy a komentáře

  1. Michael Weinbrenner napsal:

    Žádám Vás o poskytnutí více informací k výzvě na opravu kulturní památky. Opravujeme zámek v obci Diváky, psč: 69171, velice Vám děkuji.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>