Přeskočit na obsah

MK ČR — VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v České republice

Podpora je zaměřena na koordinaci aktivit v rámci jednotlivých podprogramů VISK, včetně aktualizace jejich obsahového zaměření a cílů, realizaci projektů s celostátním dopadem, vedoucích k naplnění Koncepce rozvoje knihoven.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 10. prosince 2023.

Příjemce podpory:

  • Žadatelem o dotace mohou být provozovatelé knihoven evidovaných dle knihovního zákona a dále spolky a zájmová sdružení právnických osob, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

Typy podporovaných projektů:

  • Koordinace aktivit v rámci jednotlivých podprogramů VISK, včetně aktualizace jejich obsahového zaměření a cílů.
  • Realizace projektů s celostátním dopadem, vedoucích k naplnění Koncepce rozvoje knihoven.
  • V rámci podprogramu VISK 1 je podporována činnost Koordinačního centra programu VISK v Národní knihovně ČR a další komplexní projekty celonárodního dosahu, typově nezařaditelné do ostatních podprogramů VISK.

Forma a výše podpory:

  • Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na celý projekt. Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů. Spoluúčast předkladatele žádosti se musí přímo týkat nákladů uvedených v žádosti projektu.
  • Dotace se poskytuje na investiční a neinvestiční náklady.

Specifika a omezení:

  • Žádost o dotaci může předložit pouze ten subjekt, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu. Znamená to, že veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít přes účetnictví žadatele.
  • Dotace nebude poskytována na realizaci komerčních projektů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru