Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v České republice

shutterstock_153506372.jpg
Share Button

Podpora je zaměřena na koordinaci aktivit v rámci jednotlivých podprogramů VISK, včetně aktualizace jejich obsahového zaměření a cílů, realizaci projektů s celostátním dopadem, vedoucích k naplnění Koncepce rozvoje knihoven.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 10. prosince 2020.

Příjemce podpory:

 • Žadatelem o dotace mohou být provozovatelé knihoven evidovaných dle knihovního zákona a dále spolky a zájmová sdružení právnických osob, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

Typy podporovaných projektů:

 • Koordinace aktivit v rámci jednotlivých podprogramů VISK, včetně aktualizace jejich obsahového zaměření a cílů.
 • Realizace projektů s celostátním dopadem, vedoucích k naplnění Koncepce rozvoje knihoven.
 • Podpora projektů tvorby celostátních standardů pro dlouhodobou archivaci digitálních dokumentů (standardizace dat i metadat).
 • Tvorba nových textů pro knihovnické rekvalifikační kurzy pro získání odborné způsobilosti podle Národní soustavy kvalifikací, upravené zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Forma a výše podpory:

 • Pokud bude dotace poskytnuta, budou osobní údaje zveřejněny ve veřejně přístupném informačním systému Ministerstva financí – CEDR, případně jiným způsobem podle platných právních předpisů.
 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 70% rozpočtovaných nákladů na celý projekt. Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů. Spoluúčast předkladatele žádosti se musí přímo týkat nákladů uvedených v žádosti projektu.
 • Dotace se poskytuje na investiční a neinvestiční náklady.

Specifika a omezení:

 • Žádost o dotaci může předložit pouze ten subjekt, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu. Znamená to, že veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít přes účetnictví žadatele.
 • Dotace nebude poskytována na realizaci komerčních projektů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>