Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků

shutterstock_127820870.jpg
Share Button

Dotace je poskytována na vzdělávací aktivity knihovníků zaměřené na získání dovedností v práci s informačními systémy. Program podporuje základní školení dovedností, nástavbové školení a expertní kurzy. Dotace je poskytována na investiční i neinvestiční náklady.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí do 10. 12. 2020.

Příjemci podpory:

 • Provozovatelé knihoven evidovaných dle knihovního zákona a spolky, jejichž účelem je knihovnická a informační činnost.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Základní kurzy dovedností na úrovni ECDL (European Certification of Digital Literacy).

 • b) Nástavbové a expertní kurzy v oblasti ICT.
 • c) Inovační přípravné kurzy k získání certifikátu ECDL.
 • d) Elektronické zdroje a služby; automatizované procesy v knihovnách, práce s volně dostupnými softwarovými nástroji.
 • e) Rozvoj digitálních kompetencí v knihovnách, práce s novými médii (např. práce s chytrými telefony, tablety apod.).
 • f) Tvorba výukových multimediálních materiálů (např. e-learning, webináře).
 • g) Tvorba, příprava a realizace knihovnických rekvalifikačních kurzů pro získání odborné způsobilosti podle Národní soustavy kvalifikací (NSK: https://www.narodnikvalifikace.cz/), upravené zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 • h)Pprohlubování odborných způsobilostí (kompetencí) podle NSK (např. orientace v nakladatelské politice, zpracování jmenného katalogizačního záznamu dle platných standardů).
 • i) Kurzy pedagogického minima pro knihovníky, lektorské a prezentační dovednosti.

Formy a výše podpory:.

 • Maximální výše dotace dosahuje 70 % z celkových nákladů projektu.
 • Spoluúčast předkladatele žádosti se musí přímo týkat nákladů uvedených v žádosti projektu.

Specifika a omezení:

 • Výuku musí zajišťovat kvalifikovaní lektoři.
 • Výuka musí probíhat v prostorách vybavených ICT v rozsahu a kvalitě odpovídající formě a metodám konkrétní aktivity a počtu účastníků.
 • Projekty, které získají grantovou podporu v požadované výši, budou pro účastníky bezplatné; ostatní projekty budou realizovány na neziskovém principu.
 • Dotace se poskytuje na investiční a neinvestiční náklady. Do projektu nelze zahrnovat náklady na akreditaci kurzu nebo učebny (ani v rámci požadované dotace, ani ze spoluúčasti), finanční prostředky na regionální funkce knihoven a režijní náklady na odpisy budovy (ze spoluúčasti).

Doplňující informace:

 Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>