Přeskočit na obsah

MK ČR — VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Dotace je poskytována na vzdělávací aktivity knihovníků zaměřené na získání dovedností v práci s informačními systémy. Program podporuje základní školení dovedností, nástavbové školení a expertní kurzy. Dotace je poskytována na investiční i neinvestiční náklady.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí do 10. prosince 2023.

Příjemci podpory:

 • Provozovatelé knihoven evidovaných dle knihovního zákona, spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

Typy podporovaných projektů:

 • I. Mimoškolní vzdělávání knihovníků:
  • a) Základní kurzy dovedností na úrovni ECDL (European Certification of Digital Literacy).
  • b) Nástavbové a expertní kurzy v oblasti ICT.
  • c) Inovační přípravné kurzy k získání certifikátu ECDL.
  • d) Elektronické zdroje a služby; automatizované procesy v knihovnách, práce s volně dostupnými softwarovými nástroji.
  • e) Rozvoj digitálních kompetencí v knihovnách, práce s novými médii (např. práce s chytrými telefony, tablety apod.).
  • f) Tvorba výukových multimediálních materiálů (např. e‑learning, webináře).
  • g) Tvorba, příprava a realizace knihovnických rekvalifikačních kurzů pro získání odborné způsobilosti podle Národní soustavy kvalifikací (NSK: https://www.narodnikvalifikace.cz/), upravené zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
  • h)Prohlubování odborných způsobilostí (kompetencí) podle NSK (např. orientace v nakladatelské politice, zpracování jmenného katalogizačního záznamu dle platných standardů).
  • i) Kurzy pedagogického minima pro knihovníky, lektorské a prezentační dovednosti.
  • j) vzdělávání knihovníků v oblasti ochrany fondu a konzervátorských úkonů.

Formy a výše podpory:.

 • Maximální výše dotace dosahuje 70 % z celkových nákladů projektu.
 • Spoluúčast předkladatele žádosti se musí přímo týkat nákladů uvedených v žádosti projektu.

Specifika a omezení:

 • Žádost o dotaci může předložit pouze ten subjekt, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu.

Doplňující informace:

 Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru