Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – VISK 4 – Národní program ochrany knihovních fondů

retail-3205035__340
Share Button

Národní program ochrany knihovních fondů zaměřen na ochranu, dlouhodobé uchování a zpřístupnění vzácných dokumentů knihoven a dalších sbírek, tvořících součást národního kulturního dědictví.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 10. 12. 2021.

Příjemci podpory:

  • Provozovatelé knihoven evidovaných dle knihovního zákona č. 257/2001 Sb.
  • Spolky a zájmová sdružení právnických osob, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

Typy podporovaných aktivit:

  • 1) Ochrana knihovních dokumentů před nepříznivými vlivy prostředí s důrazem na konzervační a restaurátorské zákroky pro zlepšení jejich fyzického stavu.
  • 2) Zhotovení ochranných obalů z lepenky archivních kvalit.
  • 3) Odkyselování svazků postižených degradací kyselého papíru.
  • 4) Monitoring a úprava klimatických parametrů, prevence škod při živelních pohromách.

Forma a výše podpory:

  • Dotace se poskytuje maximálně do výše 70% rozpočtovaných nákladů na celý projekt. Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů.
  • Spoluúčast předkladatele žádosti se musí přímo týkat nákladů uvedených v žádosti projektu.

Specifika a omezení:

  • Žádost o dotaci může předložit pouze ten subjekt, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>