Přeskočit na obsah

MK ČR — VISK 7 – Národní program digitalizace a dlouhodobé archivace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru KRAMERIUS

Dotace na digitalizaci originálních tištěných novodobých dokumentů za účelem jejich ochrany a zpřístupnění širokému spektru uživatelů v rámci sítě českých knihoven. Do projektů digitalizace lze zahrnout primárně bohemikální dokumenty (periodika, monografie, mapy a hudebniny) a výjimečně také obsahová bohemika vydaná v zahraničí nebo nebohemikální dokumenty, které byly součástí významných sbírek, případně nesou důležité individuální znaky exempláře.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 10. 12. 2021.

Příjemci podpory:

 • Provozovatelé knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1) Digitalizace ohrožených bohemikálních dokumentů.
 • 2) Instalace nové verze Systému Kramerius.
 • 3) Podpora instalace a implementace softwarových nástrojů pro zajištění dlouhodobé archivace digitálního obsahu včetně školení odborného personálu, vytváření a modifikace balíčků vhodných pro dlouhodobé ukládání digitálního obsahu.
 • 4) Reformátování zvukových dokumentů zaznamenaných na gramofonových deskách včetně převodu etiket do digitální podoby.

Forma a výše podpory:

 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 70% rozpočtovaných nákladů na celý projekt. Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů.
 • Spoluúčast předkladatele žádosti se musí přímo týkat nákladů uvedených v žádosti projektu.

Specifika a omezení:

 • Žádost o dotaci může předložit pouze ten subjekt, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu.
 • Dotace se poskytuje na neinvestiční náklady spojené s digitalizací knižních a zvukových dokumentů, na instalaci nové verze systému Kramerius, dále na implementaci softwarových nástrojů pro podporu LTP (včetně školení) a vytváření a modifikaci archivačních balíčků.
 • Dotaci nelze žádat na nákup výpočetní techniky a serverové infrastruktury pro zpřístupňování digitalizovaných dokumentů, na pořízení digitální knihovny odlišné od systému Kramerius, na vytvoření mikrofilmů a na pojistné při zápůjčkách dokumentů, tyto činnosti lze však vykázat jako spoluúčast příjemce dotace. Dotaci nelze žádat ani na nákup licencí a cloudová řešení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru