Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – VISK 8B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu knihoven

shutterstock_146565587.jpg
Share Button

Ministerstvo kultury vyhlásilo dotační program, určený pro provozovatele knihoven, spolky a zájmová sdružení právnických osob, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora. Cílem linie B z programu VISK 8 je zajistit jednoduché a komplexní zpřístupnění a propagaci informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu českých knihoven (CPK). 

Příjem žádostí:

  • Žádosti o podporu budou přijímány nejpozději do 10. prosince 2020.

Příjemci podpory:

  • Provozovatelé knihoven.
  • Spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

Typy podporovaných projektů:

  • Zajištění rozvoje Centrálního portálu českých knihoven Knihovny.cz jako národního portálu, včetně provozu a rozvoje jeho nezávislého modulu pro sdílení fondů a meziknihovní výpůjční služby ZÍSKEJ v souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v ČR na léta 2021 až 2027 s výhledem do roku 2030, včetně školení, přípravy a testování potřebných standardů a komunikačních rozhraní, přípravy knihoven, knihovních systémů a dalších informačních zdrojů na zapojení se do CPK,
  • Vývoj nebo implementace funkcionality umožňující zapojení knihovních systémů do CPK nebo podporující centrální funkce CPK (zejména NCIP, Shibboleth, online platby). Funkcionalita vyvinutá z prostředků projektu musí být bezplatně dostupná i dalším knihovnám, používajícím tentýž knihovní systém. (Takovým knihovnám lze účtovat pouze instalační poplatek. Daná funkcionalita by měla být zachována i ve vyšších verzích systému jako součást upgradu a dostupná bezplatně všem stávajícím i novým zákazníkům.)

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace činní 70 % celkových nákladů projektu.
  • Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů.
  • Spoluúčast předkladatele žádosti se musí přímo týkat nákladů uvedených v žádosti projektu.

Specifika a omezení:

  • Žádost o dotaci může předložit pouze ten subjekt, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu. Znamená to, že veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít přes účetnictví žadatele.
  • Dotace nebude poskytována na realizaci komerčních projektů. Pokud bude realizací dotovaného projektu dosaženo faktického zisku, je tento příjmem státního rozpočtu, a to až do výše poskytnuté dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>