Přeskočit na obsah

MK ČR — VISK 9 — Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2021 výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven, podprogram Rozvoj souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit. Dotaci mohou získat provozovatelé knihoven, spolky a zájmová sdružení právnických osob, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 10. 12. 2020.

Příjemci podpory:

 • Provozovatelé knihoven.
 • Spolky, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

Typy podporovaných projektů:

 • Zajištění pohotového a efektivního vyhledávání informací o dostupnosti knihovních fondů v knihovnách a informačních institucích.
 • Zefektivnění, zrychlení a zkvalitnění meziknihovních výpůjčních služeb a služeb dodávání dokumentů v knihovnách ČR.
 • Racionalizace zpracování knihovních fondů poskytováním služeb sdílené katalogizace.
 • Redukce objemu katalogizačních prací.
 • Kooperativní vytváření početně bohatého a kvalitativně spolehlivého souboru národních autorit jako nástroje pro on-line sdílenou katalogizaci v knihovnách ČR.
 • Kooperativní tvorba české článkové bibliografie (ANL) do doby, než bude možné plné využití výstupů digitalizačních projektů, vytvoření rozsáhlého souboru bibliografických záznamů článků z českých periodik a sborníků.
 • Využití Souborného katalogu ČR jako hlavního integračního nástroje.

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytována maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů projektu.
 • Spoluúčast předkladatele žádosti se musí přímo týkat nákladů uvedených v žádosti projektu.

Specifika a omezení:

 • Do části I. může každý žadatel podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace.
 • Do části II. může každý žadatel podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace.
 • Dotace nebude poskytována na realizaci komerčních projektů. Pokud bude realizací dotovaného projektu dosaženo faktického zisku, je tento příjmem státního rozpočtu, a to až do výše poskytnuté dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru