Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – Vyhlášení výběrového dotačního řízení OMA v oblasti kinematografie a médií (COVID 19)

istock_000007609698small-300x300
Share Button

Dotace na zvyšování úrovně profesionálního prostředí v rámci oboru, dále zajištění pestrosti a kvality kinematografické a mediální nabídky a podpora přístupu k této nabídce zejména pro děti a mládež, sociálně ohrožené skupiny a obyvatele v regionech.

Příjem žádostí:

 • Termín ukončení příjmu žádostí je do 18. listopadu 2020.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby poskytující služby v oblasti kultury.
 • Žádost může předložit pouze hlavní pořadatel předkládaného projektu.
  • Odbor umění, literatury a knihoven: Program Kulturní aktivity v oblasti profesionálního umění – dotace na dofinancování celoroční činnosti v roce 2020/ Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů – dotace na celoroční činnost.
  •  Samostatné oddělení muzeí: Program udržitelnosti pro muzea a galerie zřizovaná nestátními subjekty.
  •  Odbor mezinárodních vztahů: mimořádná výzva k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení v programu „Kulturní aktivity“ na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií.

Typy podporovaných projektů:

 • Filmové festivaly a přehlídky – Dotace je určena organizátorům festivalů a přehlídek veřejně prospěšného charakteru zaměřených na prezentaci filmové a audiovizuální tvorby.
 • Popularizace mediální tvorby a profesionalizace médií -  Dotace je určena na podporu projektů z oblasti hromadných sdělovacích prostředků – přehlídky, soutěže, ceny, konference apod.
 • Profesní vzdělávání v kinematografii a audiovizi  - Dotace je určena organizátorům seminářů, workshopů a školení šířících odborné znalosti z oblasti, audiovize, kinematografie, filmového průmyslu a práv duševního vlastnictví.
 • Odborné konference a semináře v kinematografii a audiovizi- Dotace je určena organizátorům konferencí nebo setkání v oblasti, audiovize, kinematografie, filmového průmyslu a práv duševního vlastnictví.
 • Odborné publikace – s podokruhy :
 • Odborná periodika – Dotace je určena vydavatelům periodických publikací přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti.
 • Neperiodické publikace – Dotace je určena vydavatelům publikací přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti.
 • Informace z oblasti kinematografie a médií on-line – Dotace je určena na podporu projektů přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti on-line – zpravodaje, ročenky, on-line verze tištěných periodik, databáze odborných informací.
 • Filmová a mediální výchova – s podokruhy: Výchova k mediální gramotnosti – Dotace je určena na podporu projektů zaměřených k mediální kultuře a porozumění médiím, včetně projektů pro děti, seniory, mentálně a tělesně postižené.
 • Filmová výchova – Dotace je určena na podporu projektů zaměřených k porozumění filmu i audiovizuální oblasti po teoretické i praktické stránce a filmovému dědictví.
 • Propagace kinematografie a audiovize - Dotace je určena na podporu projektů propagujících českou kinematografii a audiovizuální tvorbu oblast v zahraničí.
 • Diverzifikace programu kin a práce s publikem - Dotace je určena na podporu projektů práce s publikem a projektů diverzifikace – rozšiřování nabídky kin.

Forma a výše podpory:

 • Dotace pouze na neinvestiční náklady související s realizací projektu.
 • Dotace jsou poskytovány maximálně do výše 70 % rozpočtových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel může předložit maximálně tři projekty, a to vždy formou samostatné žádosti (každou žádost zaslat samostatně v obálce nebo pomocí datové schránky). Vysoké školy předkládají žádost výhradně prostřednictvím příslušného rektorátu.
 • Dotace se poskytují pouze na neinvestiční náklady související s realizací projektu.
 • Termín konání projektu nebo jeho části spadá do období po 10. 3. 2020 (od 10. 3. 2020 od 18.00 hodin začalo platit opatření MZ, které zakazovalo akce nad 100 lidí).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>