Přeskočit na obsah

MK ČR — Výzva č. 0341/2023 – Další rozvoj digitalizace v oblasti knihoven

Dotace na podporu rozvoje digitalizačních pracovišť, kterými jsou Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat prostřednictvím dotačního portálu v období: od 15. 8. 2023 od 9:00 hod. do 20. 9. 2023 do 15:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Národní knihovna České republiky.
 • Moravská zemská knihovna v Brně, zřizované Ministerstvem kultury.

Typy podporovaných projektů:

 • Tato výzva je zaměřena na podporu rozvoje digitalizačních pracovišť, kterými jsou Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně.
 • Cílem je koncepční celková modernizace technologického stavu digitalizačního workflow v celé jeho šíři takovým způsobem, aby bylo
  možné garantovat plnohodnotný provoz také po ukončení projektu (akce). To přispěje ke snížení sekundárních nákladů na údržbu a podporu provozu.
 • Realizací zmíněných aktivit dojde k modernizaci a zefektivnění procesu digitalizace dokumentů, nárůstu počtu digitalizovaných dokumentů a snížení průměrného času digitalizace svazků. Bude navýšena kapacita LTP (Long Term Preservation) úložiště a posílena jeho odolnost vůči kybernetickým útokům. Rovněž dojde ke krokům, které do budoucna podpoří integraci dalších formátů určených pro archivaci v rámci LTP úložiště a jejich modernizaci podle aktuálních standardů, což posílí jejich interoperabilitu a dostupnost v rámci integrace do centrálních a mezinárodních agregačních portálů. Dále bude rozvíjena Česká digitální knihovna jako centrální systém pro zpřístupnění digitálního obsahu novodobých digitálních fondů.

Forma a výše podpory:

 • Pro tuto výzvu je plánována alokace celkem 110,5 mil. Kč na realizaci projektů (akcí) v letech 2023 až 2025 z prostředků stanovených pro iniciativu Digitalizace kulturního a kreativního sektoru dle schváleného NPO.
 • Dotace může být poskytnuta až do 100 % uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty lze realizovat od roku 2023 s tím, že všechny projekty (akce) musí být realizačně ukončeny do 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru