Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MK – Kulturní aktivity na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií

audience-1850665__340
Share Button

Dotace na podporu alternativního plnění veřejné kulturní služby a větší dostupnost těchto služeb veřejnosti, podpořit tvůrčí činnost a umělecké aktivity v on-line prostředí, umožnit inovativní pojetí nové tvorby i využití archivních záznamů a rozvoj multimediálních platforem pro systematickou a koncepční práci s publikem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. 06. 2020.

Příjemci podpory:

 • Žádost může podat jakákoliv organizace/ subjekt mající daňový domicil v České republice a osoby samostatně výdělečně činné, které mají trvalé bydliště/ sídlo v ČR, a to vyjma státních příspěvkových organizací MK.
 • Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tvorba a zpřístupnění nového uměleckého obsahu (koncerty, představení, čtení, recitály, výstavy apod. formou vhodnou pro on-line prezentace)

 • zpřístupnění již existujících záznamů či přenosů představení/produkcí/koncertů/čtení/výstav apod. formou vhodnou pro on-line prezentace (např. úprava programu (střih, dramaturgie), doplnění o kontext, titulky, komentáře tvůrců a dalších realizátorů apod.),
 • aktivity zaměřené na podporu stávajících a vznik nových platforem pro šíření uměleckého obsahu.
 • V případě zpřístupnění nové a již existující tvorby online budou upřednostněny projekty, které se zaměří na vytvoření inovativních a kreativních on-line formátů a obsahů zaměřených na práci s publikem (interaktivita, edukace, sdílení a zapojení publika do tvůrčího procesu, apod.).

 

Forma a výše podpory:

 • Dotace jsou poskytovány až do výše 100 % nákladů projektu, maximálně však do výše vykázané ztráty na předložený projekt.
 • Při stanovení výše dotací se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů. V případě již uskutečněných projektů se vychází z reálných vynaložených nákladů.

Specifika a omezení:

 • Projekty musí být realizovány a profinancovány do 31. 12. 2020.
 • Žadatel může předložit maximálně 2 projekty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>