Přeskočit na obsah

MK — Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Dotace na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. února 2021.

Příjemci podpory:

 • Vlastnící kulturních památek — fyzické a právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Forma a výše podpory:

 • Při stanovení výše příspěvku se vychází z doložených nákladů. Podíl příspěvku v Programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na celkových ročních nákladech na obnovu kulturní památky nesmí přesáhnout 80 %. Podíl příspěvku stanovený v rozhodnutí se vypočítává pouze z uznatelných nákladů. Podíl uvedený v rozhodnutí musí být dodržen.

Specifika a omezení:

 • Akce obnovy kulturních památek musí být realizovány a profinancovány do 31. 12. 2021.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

6 komentářů na “MK — Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností”

 1. koupila jsem v Litomericich nejstarsí dochovaný mestanský, goticky dům z 15 století, kde je byt 3 plus 1. Mohu čerpat nějaké dotace ?

 2. Může být v rámci této výzvy žadatelem i přímo ORP, která má ve vlastnictví tento druh památky ?

 3. Dobrý den,
  v naší obci Okrouhlá u Chebu se nachází kulturní památka zámeček a součástí tohoto zámečku je i velký statek, vše je v současné době ve špatném stavu. Musím upozornit, že se jedná o objekt, který je v majetku fyzické osoby. Jsme malá obec a nejsme obec s rozšířenou působností. Tento zámeček je dominantou obce a bylo by správné ho zachovat. proto se ptám jak lze získat dotaci na opravu tohoto celého objektu. Zda může obec nějak pomoc při opravě tohoto objektu. Děkuji za odpověď.

  1. Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,

   jedná-li se o kulturní památku, je možné tento záměr podpořit z Integrovaného regionálního operačního programu. Jedná-li se o památku spíše místního významu, nabízí se tituly MK ČR, kraje či jiné menší nadace. Veškeré dotační tituly týkající se revitalizace památek najdete na http://www.propamatky.info.

   S pozdravem, KC

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru