Přeskočit na obsah

MK — Program restaurování movitých kulturních památek

Dotace na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely. Jedná se zejména o movité kulturní památky, jako jsou např. oltáře včetně oltářních obrazů, závěsné obrazy, sochařská díla, kostelní lavice, varhany nebo kazatelny, které jsou umístěny v církevních objektech a dále o soubory uměleckých děl sochařských a malířských a předmětů výtvarného a užitého umění.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat nejpozději do 30. června 2021.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci movité kulturní památky: 
  • Fyzické osoby.
  • Obce a jimi zřizované právnické osoby.
  • Církve.
  • Neziskové organizace.
  • Právnické osoby.
  • Kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely. Jedná se zejména o movité kulturní památky, jako jsou např. oltáře včetně oltářních obrazů, závěsné obrazy, sochařská díla, kostelní lavice, varhany nebo kazatelny, které jsou umístěny v církevních objektech a dále o soubory uměleckých děl sochařských a malířských a předmětů výtvarného a užitého umění.

Forma a výše podpory:

 • Při stanovení výše příspěvku se vychází z doložených nákladů. Příspěvky v Programu restaurování movitých kulturních památek jsou zpravidla poskytovány nejvýše do 90% nákladů předložené akce obnovy movité kulturní památky.

Specifika a omezení:

 • Územní odborná pracoviště Národního památkového ústavu zasílají souhrnně všechny Návrhy na zařazení Ministerstvu kultury do 31. srpna 2021. Zaslané návrhy na zařazení, včetně příloh, Ministerstvo kultury žadatelům nevrací.
 • Akce obnovy movitých kulturních památek musí být realizovány, fakturovány a platby poukázány do 31. 12. 2022.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru