Přeskočit na obsah

MMR — Architektonické a urbanistické soutěže obcí

Cílem tohoto programu je přispět ke kvalitě staveb, veřejných prostranství a prostředí prostřednictvím dotace na uspořádání architektonických a urbanistických soutěží.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. prosince 2023 do 29. února 2024, do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obec.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřena na podporu uspořádání architektonických a urbanistických soutěží, a to dotováním části nákladů na ceny a odměny.
 • Předmětem soutěže jsou návrhy: 
  • staveb veřejného občanského vybavení a veřejných prostranství (včetně změn dokončených staveb a veřejných prostranství),
  • ostatních staveb veřejné infrastruktury (včetně změn dokončených staveb),
  • staveb pro bydlení na pozemcích ve vlastnictví žadatele (včetně změn dokončených staveb),
  • koncepcí území (pro následné zadání územní studie, územního plánu či regulačního plánu pořizovaného obci),
 • soutěž je v souladu se soutěžním řádem ČKA, ČKA ji uznala jako regulérní soutěž a vystavila potvrzení regulérnosti soutěže; soutěže, u kterých ČKA vydala potvrzení regulérnosti s výhradou, nelze z této výzvy podpořit,
 • v soutěžních podmínkách jsou uvedeny předpokládané investiční náklady záměru včetně způsobu jejich stanovení, v případě soutěže na územní studii nebo na územně plánovací dokumentaci pak předpokládaná výše rozpočtových prostředků určených na studii či dokumentaci.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy činí 5 000 000 Kč.
 • 50 % souhrnné výše cen a odměn jedné soutěže, max. však 400 tis. Kč na jednu soutěž.

Specifika a omezení:

 • Žadatel podává žádost na MMR prostřednictvím datové schránky MMR, ID datové schránky: 26iaava.
 • Žádost se vyplňuje elektronicky prostřednictvím webové aplikace DIS ZAD na adrese www3.mmr.cz/zad uveřejněné na webových stránkách ministerstva.
 • Na stejný předmět soutěže lze dotaci poskytnout pouze jednou.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru