Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MMR – COVID – Lázně – Podpora lázeňského cestovního ruchu pro lázeňská zařízení

laser-2761495__340
Share Button

 Cílem dotačního titulu je podpora lázeňského cestovného ruchu a částečné nahrazení výpadku zahraniční klientely v lázeňských zařízeních v ČR.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí o dotaci: od 12. 04. 2021 do 28. 05. 2021.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je subjekt, který:
  • a) je ke dni podání žádosti o dotaci subjekt (dle zákona č. 164/2001 Sb. v platném znění) poskytující lázeňskou léčebnou rehabilitační péči;
  • b) je nejpozději ke dni podání žádosti o dotaci uveden v „Seznamu poskytovatelů lázeňské léčebné rehabilitační péče“, který vede Ministerstvo zdravotnictví;
  • c) má nejpozději ke dni podání žádosti o dotaci vyřízenou tzv. pre-registraci.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je určena ke krytí nákladů vzniklých akceptací slevových voucherů na realizaci ozdravných, preventivních pobytů v zařízeních (dle zákona č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů), která mají platnou registraci od příslušného krajského úřadu, případně jiného správního orgánu oprávněného vydat oprávnění k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.
 • Rozhodné období pro realizaci zvýhodněných lázeňských pobytů v rámci výzvy č. 2/2021/COV-Lázně dotačního titulu COVID-Lázně je od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace pro tuto výzvu je 743,800 mil. Kč.
 • Dotace má neinvestiční charakter a bude zcela financována ze státního rozpočtu ČR v režimu ex post.
 • Dotace bude poskytnuta v režimu DR pro opatření veřejné podpory na podporu ekonomiky zasažené pandemií COVID-19 (limit 1 800 tis. EUR / do 31. 12. 2021).
 • Podpora bude poskytována lázeňskému zařízení (příjemci) ve formě dotace na náklady vzniklé akceptací slevových voucherů (poukaz na „slevu“ 4 000 Kč) v rozhodném období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Specifika a omezení:

 • Příjemci podpory jsou povinni archivovat všechny dokumenty související s dotací minimálně 10 let od proplacení poslední části dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>