Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MMR – COVID – lázně – Podpora lázeňského cestovního ruchu pro lázeňská zařízení

laser-2761495__340
Share Button

Cílem dotačního titulu je podpora lázeňského cestovního ruchu. Podpora bude realizována formou podpory poptávky po službách cestovního ruchu, respektive podporou poptávky po ozdravných a preventivních pobytech v lázních (nejedná se o pobyty realizované v rámci komplexní či příspěvkové lázeňské péče).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání:
  • Lhůta pro doručení žádostí o dotaci začíná dnem 24. 8. 2020 a končí dnem 30. 9. 2020.
  • Lázeňské zařízení bude zasílat žádost o platbu 1x měsíčně, vždy za období již ukončeného předešlého měsíce. Poslední žádost o platbu bude zařízení zasílat v lednu 2021.
  • Rozhodné období je období, ve kterém byla čerpána služba lázeňského zařízení a je stanoveno od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.

Příjemci podpory:

 • Lázeňské zařízení definované zákonem č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon, které má potvrzení od příslušného krajského úřadu.
 • Podporu lze poskytnout žadateli, který nebyl k 31. 12. 2019 podnikem v obtížích.

Typy podporovaných aktivit:

 • a. Dotaci lze použít na proplacení uplatněných slevových voucherů.
 • b. Dotace na slevový voucher je poskytnuta pouze, pokud byl uplatněn fyzickou osobou starší 18 let s trvalým pobytem v České republice, která je zároveň pojištěncem českého systému veřejného zdravotního pojištění. Osoba uplatňující voucher zároveň absolvuje u příjemce dotace pobyt v délce alespoň 6 nocí a zároveň alespoň 5 léčebně rehabilitačních nebo obdobných procedur nebo ošetření.
 • c. Rozhodné období je období, ve kterém byla čerpána služba lázeňského zařízení a je stanoveno od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. Pobyty musejí být realizovány nejdříve od 1. 7. 2020 a ukončeny nejpozději do 31. 12. 2020.
 • d. Dotaci lze poskytnout na proplacení uplatněného slevového voucheru, pouze pokud nebyla uplatněna jiná obdobná sleva (např. sleva na pobyt nebo procedury poskytnutá krajem nebo městem či jiným resortem).
 • e. Jeden slevový voucher lze uplatnit na výše definovaný účel, pro 1 osobu starší osmnácti let a 1 pobyt uskutečněný v rozhodném období.
 • f. Dotaci lze uplatnit i na více pobytů osoby, která si vygenerovala nový voucher na nový pobyt.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace podpory 1 mld. Kč.
 • Výše podpory na jednoho žadatele, na kterou lze podat žádost o dotaci, je do 60 % lůžkové kapacity lázeňského zařízení v přepočtu na možné využití při délce pobytu min. 6 dní. Podpora je připravována v režimu Dočasného rámce (limit 800 tis. EUR / do 31. 12. 2020 / subjekt). V opačném případě bude podpora poskytnuta v režimu de minimis (200 tis. EUR /3 roky/ subjekt).

Specifika a omezení:

 • Příjemci podpory jsou povinni archivovat všechny dokumenty související s dotací minimálně 10 let od proplacení poslední části dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>