Přeskočit na obsah

MMR ČR — 1. výzva — IT systémy podporující digitalizaci procesu povolování staveb — část A

Cílem výzvy je vývoj, implementace a provoz informačního systému sloužícího k poskytování norem a legislativy ve strukturované podobě strojově čitelným způsobem a mapování vazeb mezi povinnostmi stanovenými právním předpisem a konkrétním ustanovením ČSN.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 17. 5. 2023, 18:00 do 31. 7. 2023, 18:00.

Příjemci podpory:

  • Česká agentura pro standardizaci, IČ: 06578705.

Typy podporovaných aktivit:

  • Vývoj, implementace a provoz informačního systému sloužícího k poskytování norem a legislativy ve strukturované podobě strojově čitelným způsobem a mapování vazeb mezi povinnostmi stanovenými právním předpisem a konkrétním ustanovením ČSN.

Forma a výše podpory:

  • Celková částka dotace z Nástroje pro oživení a odolnost 40 mil. Kč.
  • Nástroj pro oživení a odolnost – 100 %.
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 40 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Realizace milníku č. 77 musí být ukončena v souladu s termínem plnění dle Prováděcího rozhodnutí Rady EU nejpozději do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru