Přeskočit na obsah

MMR ČR — 102. Výzva IROP — Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II.- SC 6.1

Dotace na rozvoj infrastruktury krajských hygienických stanic — stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť zajišťujících výkon státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 11. 2021, 14:00 do 31. 3. 2022, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování nebo podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. 
  • A) Žadateli o podporu jsou hygienické stanice V případě hygienických stanic se jedná o správní úřady, jejichž činnost má neekonomický charakter. Podpora jím směřovaná není podřízena pravidlům veřejné podpory.
  • B) Žadateli o podporu jsou poskytovatelé lůžkové péče zapojení ve standardizované síti urgentních příjmů 2. typu, kteří splňují podmínky pro vyšetřování původce Covid-19 a jsou uvedeny v seznamu vyšetřujících laboratoří zapojených do systému hlášení a splňujících podmínky pro vyšetřování původce covid-19 uveřejněným Státním zdravotním ústavem dne 11.11.2021.
  • Budou podporováni žadatelé vykonávající službu obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU).

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj infrastruktury krajských hygienických stanic:
  • Stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť zajišťujících výkon státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany veřejného zdraví.
  • Pořízení vybavení a technologií včetně IT zařízení pro výkon státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany veřejného zdraví.
  • Rozvoj vozového parku.
 • Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování:
  • Pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) uvedených v Seznamu vybavení (příloha č. 4 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce) vč. stavebních úprav potřebných k uvedení do provozu.

Forma a výše podpory:

 • Aktivita: Rozvoj infrastruktury krajských hygienických stanic: 
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 25 000 000 Kč.
 • Aktivita: Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování: 
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 2 915 500 Kč.
 • Podíl financování z celkových způsobilých výdajů. 
  • Aktivita: Rozvoj infrastruktury krajských hygienických stanic: 
   • Evropský fond pro regionální rozvoj – 100 %.
   • Státní rozpočet – 0 %.
  • Aktivita: Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování 1) příspěvkové organizace OSS. 
   • Evropský fond pro regionální rozvoj – 70 %.
   • Státní rozpočet – 10 %.
  • 2) organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. 
   • Evropský fond pro regionální rozvoj – 70 %.
   • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2023.
 • Realizace projektu může být ukončena před podáním žádosti o podporu.
 • Území realizace: Území celé České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru