Přeskočit na obsah

MMR ČR — 104. Výzva IROP — Integrovaný záchranný systém — Technika pro Hasičský záchranný sbor — SC 6.1

Dotace na posílení  odolnosti,  vybavenosti  a  připravenosti  Hasičského  záchranného  sboru  České  republiky  technikou  tak,  aby mohl lépe reagovat na dopady krize související s  pandemií COVID-19.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. 12. 2021, 14:00 do 30. 6. 2022, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo vnitra‐Generální ředitelství HZS ČR,
 • hasičské záchranné sbory krajů,
 • Záchranný útvar HZS ČR.

Typy podporovaných aktivit:

 • Posílení  odolnosti,  vybavenosti  a  připravenosti  Hasičského  záchranného  sboru  České  republiky  technikou  tak,  aby mohl lépe reagovat no dopady krize související s  pandemií COVID-19.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 15 %.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2023.
 • Realizace projektu může být ukončena před podáním žádosti  o podporu.
 • Území realizace:  Území celé České republiky

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru