Přeskočit na obsah

MMR ČR — 2. výzva – IT systémy podporující digitalizaci procesu povolování staveb – část B

Cílem výzvy je vývoj, implementace a provoz informačního systému sloužícího k validaci souladu informačních modelů staveb, vývoj nových třídníků staveb, tvorba základního koncepčního datového modelu vystavěného prostředí pro využití v rámci DSŘ a iniciativy Digital Building Logbook (DBL) a metodické dokumenty.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 17. 6. 2024, 12:00 do 31. 7. 2024, 18:00.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo pro místní rozvoj (IČ 66002222).

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Vývoj, implementace a provoz informačního systému sloužícího k validaci souladu informačních modelů staveb a dalších dat se stanovenými standardy, tzn. pro požadavky na strukturované informace o stavbách a postupy, ověřování a kontrolu stavebního řízení.
 • 2. Vývoj nových třídníků staveb, které budou uzpůsobeny pro parametrizaci a automatizaci postupů a bude možné ho minimálně používat pro územní plánování, stavební řízení, přípravu rozpočtů, oceňování staveb, veřejné zakázky, facility managment a pro publikaci otevřených dat.
 • Tyto třídníky budou odpovídat místním podmínkám v ČR, včetně využití u vybraných podporovaných agend souvisejících s procesy DSŘ a iniciativou Digital Building Logbook. Třídníky nesmí být zatíženy licencemi nebo autorskými právy.
 • 3. Tvorba základního konceptuálního datového modelu vystavěného prostředí pro využití v rámci DSŘ a iniciativy Digital Building Logbook (DBL), který vzejde z identifikace a specifikace požadavků stavebních úřadů a dotčených orgánů. Tento datový model vystavěného prostředí bude využívat třídníky staveb vzešlé z tohoto projektu.
 • 4. Metodické dokumenty a metodická činnost k využití metody BIM pro účely digitálního stavebního řízení, datových slovníků a datových standardů a jejich správu, aplikace třídníků vzniklých z tohoto projektu a metodické a informační podpory stavebních úřadů, dotčených a dozorových orgánů, veřejným investorům, stavebníkům, např. obcím, krajům nebo jiným veřejným subjektům, které jsou odpovědné za realizaci veřejných investic s využitím procesů digitalizovaného stavebního řízení a uplatnění metody BIM.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka dotace z Nástroje pro oživení a odolnost 68,3 mil. Kč.
 • Nástroj pro oživení a odolnost – 100 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 68,3 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace milníku č. 77 musí být ukončena v souladu s termínem plnění dle Prováděcího rozhodnutí Rady EU nejpozději do 31. 12. 2024, pokud tento termín nebude prodloužen/aktualizován v Prováděcím rozhodnutí Rady EU (CID).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru