Přeskočit na obsah

MMR ČR — 2. výzva – Zavedení nového stavebního zákona do praxe

Dotace na podporu projektů zaměřených na zajištění nezbytného IT vybavení pro fungování nové struktury stavebních úřadů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 12. 1. 2024, 14:00 do 29. 9. 2024, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Obecní úřady obcí s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady obcí, obecní úřady vykonávající působnost stavebního úřadu, v případě statutárních měst magistráty či úřady, městských částí, vykonávají-li působnost stavebního úřadu.
 • Ministerstvo obrany.
 • Ministerstvo vnitra.
 • Ministerstvo spravedlnosti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Reforma spočívá v institucionálních a procesních změnách a má přinést vysoký stupeň digitalizace stavebního řízení.
 • Za decentralizovanou strukturu stavebních úřadů a jejich provozní podmínky bude odpovídat stát.
 • Reforma zrychlí stavební řízení a zefektivní povolovací postupy. Příslušní aktéři absolvují odpovídající školení, aby porozuměli novým procesům, byli schopni používat nové informační systémy a pracovali v novém organizačním uspořádání efektivně. Stávající údaje budou převedeny na novou platformu a až do vybudování centrálního (agendového) informačního systému bude zajištěno fungování jednotlivých stávajících informačních systémů. To zahrnuje zajištění nezbytného IT vybavení pro fungování nové struktury stavebních úřadů.
 • Z výzvy budou podpořeny projekty zaměřené na zajištění nezbytného IT vybavení pro fungování nové struktury stavebních úřadů.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka dotace je 252 196 095 Kč, z toho z Nástroje pro oživení a odolnost bude financováno 208 426 525 Kč (hodnota bez DPH) a 43 769 570 Kč (DPH) ze státního rozpočtu.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 5 500 000 Kč.
 • Míra podpory z Nástroje pro oživení a odolnost: Nástroj pro oživení a odolnost – 100 %.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu/milníku č. 73 musí být ukončena v souladu s termínem plnění dle Prováděcího rozhodnutí Rady EU nejpozději do 30. 9. 2024, pokud tento termín nebude prodloužen v souladu s novelizací Prováděcího rozhodnutí Rady EU (CID), případně odložením platby EK.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru