Přeskočit na obsah

MMR ČR — 3. výzva — IT systémy podporující digitalizaci procesu povolování staveb — část C

Cílem výzvy je vývoj, implementace a provoz informačního systému sloužícího ke správě a publikaci datových šablon a datových slovníků tzn. pro správu a publikaci datových standardů.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 28. 3. 2024, 18:00 do 30. 4. 2024, 18:00.

Příjemci podpory:

  • Česká agentura pro standardizaci, IČ: 06578705.

Typy podporovaných aktivit:

  • Vytvoření nebo vývoj, implementace a provoz informačního systému sloužícího ke správě a publikaci datových šablon a datových slovníků tzn. pro správu a publikaci datových standardů.
  • Vývoj nového, případně rozvoj již existujícího datového standardu dle požadavků Ministerstva pro místní rozvoj, spočívající zejména v tvorbě datových šablon a datového slovníku/datových slovníků obsahujícího/obsahujících vlastnosti a skupiny vlastností potřebné pro efektivní výměnu informací mezi stavebníkem, stavebními úřady a jednotlivými dotčenými orgány v rámci stavebního řízení.

Forma a výše podpory:

  • Celková částka dotace z Nástroje pro oživení a odolnost 57 mil. Kč.
  • Nástroj pro oživení a odolnost – 100 %.
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 57 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Realizace projektu musí být ukončena do 30. 06. 2026. Realizace milníku č. 77 musí být ukončena v souladu s termínem plnění dle Prováděcího rozhodnutí Rady EU.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru