Přeskočit na obsah

MMR ČR — 5. výzva na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU (příprava projektů dostupného (vč. sociálního) a udržitelného nájemního bydlení) (4.1.3) — NPO

Hlavním cílem je příprava projektů reagujících na nové výzvy digitální a zelené tranzice v souladu s cíli EU a podpora dostupnosti bydlení.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 2. 5. 2024, 14:00 hod. do 30. 10. 2024, 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce; dobrovolné svazky obcí a společenství obcí; organizace zřizované a zakládané obcemi; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví dané obce; hlavní město Praha a jím zřízené a založené organizace; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví hlavního města Prahy; městské části hlavního města Prahy a jimi zřízené a založené organizace; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví dané městské části; městské části/obvody statutárních měst a jimi zřízené a založené organizace; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví dané městské části /obvodu; kraje; organizace zřízené a zakládané krajem; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví daného kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpořena bude projektová příprava pro výstavbu či rekonstrukci.
  • novostavba bytu nebo bytového domu,
  • změna dokončené stavby, přičemž změnou dokončené stavby se pro účely této výzvy rozumí:
   • a) stavební úprava, kterou vznikne byt, s výjimkou stavebních úprav v rodinném domě,
   • b) nástavba nebo přístavba, kterou vznikne byt, s výjimkou nástavby nebo přístavby v rodinném domě, pokud nevznikne z rodinného domu bytový dům,
   • c) stavební úprava rodinného domu, kterou vznikne bytový dům,
   • d) stavební úpravy existujících ubytovacích kapacit, které ale v současném stavu není možné obývat, s výjimkou stavebních úprav v rodinném domě,
   • e) stavební úpravy bytu, v jejichž důsledku dojde k navýšení kapacit dostupného (vč. sociálního) nájemního bydlení.
 • Dotace se vztahuje na prostory sloužící k bydlení. Stavba může zahrnovat také nebytové prostory sloužící komerčnímu účelu, avšak tyto mohou tvořit pouze 20 % celkové podlahové plochy stavby.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 10 000 000 Kč.
 • Míra podpory: Nástroj pro oživení a odolnost – 100 %.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 1. 6. 2026.
 • Území realizace: Celá ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru