Přeskočit na obsah

MMR ČR — 6. výzva na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU (posílení implementace subkomponenty 4.1.3 NPO)

Cílem výzvy je podpora implementace subkomponenty 4.1.3 v podobě administrace a kontroly projektů zejména v oblasti kontrol veřejných zakázek, systému varovných signálů tzv. „RED FLAGS“ a sankčních seznamů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 17. červen 2024, 9:00 hod. do 31. 1. 2026, 16:00 hod..

Příjemci podpory:

 • Centrum pro regionální rozvoj České republiky (IČ: 04095316).

Typy podporovaných aktivit:

 • Personální náklady zaměstnanců (HPP) podílejících se na implementaci subkomponenty 4.1.3.
 • Související způsobilé výdaje nezbytné pro zajištění implementace subkomponenty 4.1.3.
 • Posílení implementace subkomponenty 4.1.3 za účelem zajistit včasný průběh procesu administrace a kontroly relevantních operací.
 • Podpora implementace subkomponenty 4.1.3.
 • Administrace a kontrola projektů zejména v oblasti: veřejné zakázky, systém varovných signálů tzv. „RED FLAGS“, sankční seznamy.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy:
  • 7 649 510 Kč – hrazeno z Nástroje pro oživení a odolnost.
  • 118 992 Kč DPH – hrazeno ze SR.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. 6. 2026.
 • Území realizace Celá ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru