Přeskočit na obsah

MMR ČR — COVID–Ubytování II – Individuální ubytovací zařízení (IUZ)

Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive individuálních ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených opatřeními související s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 08. 02. 2021 do 31. 03. 2021.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je subjekt, který:
 • a) je fyzickou osobou, která byla ke dni 1. října 2020 daňovým: 
  • a. rezidentem České republiky,
  • b. nerezidentem České republiky, který předpokládá, že splní všechny podmínky pro uplatnění snížení daně za zdaňovací období roku 2020 podle § 35ba odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; nebo je právnickou osobou, která ke dni 1. října 2020 byla daňovým rezidentem:
  • c. České republiky,
  • d. jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru;
 • b) provozuje živnost ubytovací služby nebo hostinskou činnost, nebo jinou činnost umožňující poskytovat ubytování na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • c) provozuje na území České republiky individuální ubytovací zařízení (viz bod 8 této výzvy);
 • d) má veškeré provozovny ubytovacích služeb, na které se vztahuje žádost o dotaci, označeny v souladu s § 17, odst. 8, písm. c) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora odvětví cestovního ruchu, respektive individuálních ubytovacích zařízení, zasažených opatřeními související s pandemií COVID-19, zachování pracovních míst, provozu zařízení, udržení nabídky stávajících služeb, posílení likvidity a podpora rozvoje uvedeného odvětví.
 • Vymezení pro účely dotačního titulu: 
  • Pokoje pro hosty.
  • Apartmány pro hosty.
  • Objekty pro rekreaci.
  • Malé penziony.

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace pro tuto výzvu je 500 000 000 Kč.
 • Dotace bude poskytnuta ve výši 200 Kč / pokoj / den v případě, že žadatel prokáže, že ubytovací služby v měsících roku 2019 (popřípadě 2018) odpovídajících rozhodnému období poskytoval (říjen, listopad, prosinec 2019, leden 2020 nebo analogicky za říjen-prosinec 2018 / leden 2019).
 • V případě, že žadatel není schopen prokázat poskytování služeb ve zdaňovacím období roku 2019, případně roku 2018, respektive zahájil svou činnost až po 31. 12. 2019, bude podpora ve výši 100 Kč / pokoj / den.

Specifika a omezení:

 • Za rozhodné období, k němuž se podpora vztahuje, se považuje období od 22. 10. 2020 do 22. 01. 2021. Do rozhodného období není započteno období od 03. 12. 2020 do 17. 12. 2020, kdy bylo možné poskytovat ubytovací služby (neplatilo omezení poskytování ubytovacích služeb).
 • Za oprávněného žadatele se nepovažují: 
  • a. organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní fondy, státní podniky a subjekty převážně financované nebo řízené státem,
  • b. subjekty, které k poskytování služeb využívají byty v bytových4 domech, které jsou kolaudovány k plnění bytových potřeb.
 • V rámci jedné datové zprávy lze zaslat pouze jednu žádost o dotaci/opravu žádosti/doplnění žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru