Přeskočit na obsah

MMR ČR — Dotace pro nestátní neziskové organizace

Dotace se poskytují na realizaci projektů NNO, které přispívají k naplňování cílů státní politiky, vyplývajících především z hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 29. prosince 2023 a končí dne 31. ledna 2024, ve 12 hod. (včetně).

Příjemce podpory:

 • 1. Spolek nebo zapsaný spolek, zapsaný ústav, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fond, zájmové sdružení právnických osob.
 • 2. Spolek nebo zapsaný spolek, zapsaný ústav, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fond.
 • 3. Spolek nebo zapsaný spolek, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fond, zájmové sdružení právnických osob s celostátní působností, zapsaný ústav.
 • 4. Spolek nebo zapsaný spolek, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, zájmové sdružení právnických osob, zapsaný ústav.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb.
 • 2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení.
 • 3. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí.
 • 4. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni.

Forma a výše podpory

 • Výše alokace pro tuto výzvu je 55 mil. Kč.
 • Dolní limit dotace na jednu žádost činí 100 000 Kč (minimální výše požadované dotace na jednu žádost).
 • Horní limit dotace na jednu žádost v oblasti podpory Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb činí 5 000 000 Kč (maximální výše požadované dotace na jednu žádost).
 • Horní limit dotace na jednu žádost v oblasti podpory Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení činí 4 500 000,Kč (maximální výše požadované dotace na jednu žádost).
 • Horní limit dotace na jednu žádost v oblasti podpory Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí činí 10 000 000 Kč (maximální výše požadované dotace na jednu žádost).
 • Horní limit dotace na jednu žádost v oblasti podpory Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni činí 5 000 000,- Kč (maximální výše požadované dotace na jednu žádost), netýká se však projektu v aktivitě zaměřené na Kontrolu, údržbu a obnovu značených turistických tras v ČR a podporu certifikace dálkových turistických tras v ČR, kde horní limit dotace činí 15 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových uznatelných nákladů schváleného projektu.
 • V odůvodněných případech může MMR rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o dotaci může podat pouze jednu žádost za vybranou oblast podpory pro rok 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru