Přeskočit na obsah

MMR ČR — Dotace pro nestátní neziskové organizace

Dotace se poskytují na realizaci projektů NNO, které přispívají k naplňování cílů státní politiky, vyplývajících především z hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO.

Příjem žádostí:

  • Žádosti budou přijímány od 21. února 2023 do 28. března 2023, 12:00 hod.

Příjemce podpory:

  • Oprávněným žadatelem o dotaci může být nestátní nezisková organizace se sídlem v České republice: spolek, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, ústav, resp. zapsaný ústav.

Typy podporovaných projektů:

  • 1. Z170603000000 – Nestátní neziskové organizace v oblasti bezbariérového užívání staveb.
  • 2. Z170602000000 – Nestátní neziskové organizace v oblasti bydlení.
  • 3. Z170601000000 – Nestátní neziskové organizace v oblasti regionálního rozvoje.
  • 4. Z170605000000 – Nestátní neziskové organizace v oblasti cestovního ruchu.

Forma a výše podpory

  • Výše alokace pro tuto výzvu je 55 mil. Kč.
  • Minimální výše poskytnuté dotace je stanovena na 50 000 Kč.
  • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových uznatelných nákladů schváleného projektu.

Specifika a omezení:

  • Nejzazší termín ukončení realizace projektu 31. prosince 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru