Přeskočit na obsah

MMR ČR — Dotace v roce 2024 z podprogramu 117D272 Systémový program obnovy a rozvoje pevnostního města Josefov

Program je zaměřen na opravu a údržbu historického objektu pevnostního města a nezbytně souvisejících venkovních ploch.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 8. 2024 do 31. 12. 2024 ve 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Město Jaroměř, příspěvkové organizace města Josefov, Královéhradecký kraj, příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je nástrojem, kterým se plní cíl programu Tato výzva je vyhlášena za účelem provedení primárních kroků, jejichž výsledkem bude získání popisných a podkladových dokumentů, provedení základních oprav a údržby na objektech1 a vytvoření speciálního týmu pro realizaci programu. Z výzvy je možné podpořit:
  • dokument Generelu/ů fortifikací a venkovních ploch, pokud jsou součástí fortifikace,
  • projektové dokumentace pro akce realizované z Havarijního programu,
  • projektové dokumentace pro základní opravy a údržbu objektů pevnostního města, případně skanzenu,
  • strategický rozvojový plán města s primárním zaměřením na budoucí využití objektů opravovaných z obou programů dalších zatím nevyužívaných objektů a prostor, ostatních vybraných objektů, včetně širšího území,
  • provedení základních oprav a údržby objektů a souvisejících venkovních ploch,
  • zajištění činností speciálního útvaru.

Forma a výše podpory:

 • Na výzvu je určena alokace 120 mil. Kč.
 • Dotace může být poskytnuta do maximálně 70 % celkových uznatelných výdajů jednotlivé neinvestiční akce.

Specifika a omezení:

 • Termín ukončení výzvy/realizace akcí 31. 12. 2027.
 • Výzva může být předčasně ukončena za předpokladu, že objem požadované dotace v součtu bude vyšší než alokace výzvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru