Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MMR ČR – Dotační titul COVID – Ubytování

building-414408__340
Share Button

Dotace na podporu odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření1 souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 07. 09. 2020 do do 3. 11. 2020.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je subjekt, který:
 • a) je fyzickou osobou, která byla ke dni 14. března 2020 daňovým:
  • a. rezidentem České republiky, nebo
  • b. nerezidentem České republiky, který předpokládá, že splní všechny podmínky pro uplatnění snížení daně za zdaňovací období roku 2020 podle §35 odst. 2 zákona o daních z příjmů;
 • nebo je obchodní korporací, která ke dni 14. března 2020 byla daňovým rezidentem:
  • c. České republiky, nebo
  • d. jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru;
 • b) provozuje živnost ubytovací služby2 na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)3 ;
 • c) provozuje na území České republiky hromadné/á ubytovací zařízení, které/á naplňuje/í vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, § 2 písm. c) a není/nejsou ve vlastnictví státu, kategorie:
  • hotel, motel, botel, kemp, hotel garni, penzion, kemp, chatové osady, turistické ubytovny/hostely nebo nestátní lázeňská 4 zařízení;
 • d) provozuje na území České republiky hromadné/á ubytovací zařízení, které/á splňuje/í minimální parametry třídy ubytovacího zařízení, dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zejména dle § 43 a § 44 vyhlášky;
 • e) má veškeré provozovny ubytovacích služeb, na které se vztahuje žádost o dotaci, označeny v souladu s § 17, odst. 8, písm. c) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění;
 • f) plní nebo se zaváže plnit povinnost zpravodajské jednotky v souladu s §2 odst. i a j zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě v platném znění, respektive dle vyhlášky č. 293/2019 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2020.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID-19.
 • Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.
 • Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví.

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace pro tuto výzvu je 3 310 384 320 Kč.
 • Ministerstvo pro místní rozvoj si vyhrazuje právo na změnu alokace uvedené v předchozím odstavci nebo zrušení výzvy v případě nedostatku finančních prostředků.
 • Dotace bude poskytnuta pevnou částkou na pokoj za dobu, kdy byla ubytovací zařízení (provozovny), z důvodu vládou přijatých krizových opatření a mimořádného opatření přijatého MZd, uzavřena. Celkem se jedná o max. 72 dní v období od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020 (včetně).

Specifika a omezení:

 • Kempy mají nárok na podporu pouze za ubytovací zařízení (chatky nebo stavební objekty s pokoji).
 • Jeden žadatel může předložit pouze jednu žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>