Přeskočit na obsah

MMR ČR — Neinvestiční dotace na zajištění administrativních činností spojených s realizací dotačních titulů spojených s vydanými usneseními vlády v souvislosti s pandemií nemoci COVID – 19

Podpora ve formě jednorázové neinvestiční dotace na zajištění administrativních činností spojených s realizací výzev vyhlášených na základě usnesení vlády č. 703 ze dne 29. června 2020 o podpoře lázeňského cestovního ruchu (COVID-Lázně), usnesení vlády č. 766 ze dne 20. července 2020 o podpoře ubytovacích zařízení (Program COVID-Ubytování) a usnesení vlády č. 1184 ze dne 16. listopadu 2020, o podpoře ubytovacích zařízení pro školy v přírodě (COVIDŠkoly v přírodě).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. 12. 2020 – 18. 1. 2021.

Příjemci podpory:

 • Státní fond podpory investic (SFPI).

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivity spojené se zajištěním administrativních činností spojených s realizací vyhlášených výzev v souladu s usneseními vlády č. 703/2020; 766/2020; 1184/2020.
 • U dotačního titulu COVID-Lázně se jedná o činností související s vytvořením elektronického formuláře žádosti o poskytnutí dotace a žádosti o platbu, s komunikací se žadateli o dotaci, se zajištěním příjmu žádostí o poskytnutí dotace a platby a se zajištěním administrativní kontroly těchto přijatých žádostí včetně zajištění činností souvisejících s odstraněním vad žádosti.
 • U dotačního titulu Program COVID-Ubytování a COVID-Školy v přírodě se jedná o činnosti související s vytvořením elektronického formuláře žádosti o poskytnutí dotace, s komunikací se žadateli o dotaci a se zajištěním příjmu žádostí o poskytnutí dotace a kontroly formální správnosti a přijatelnosti včetně zajištění činností související s odstraněním vad žádostí.
 • Činnosti související s předáváním zpracovaných strojově čitelných dat poskytovateli dotace (MMR) pro všechny výše uvedené dotační tituly a úpravy informačního systému pro provedení všech nezbytných administrativních úkonů.

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace pro tuto výzvu je 3 695 527 Kč.

Specifika a omezení:

 • Uznatelné výdaje:
 • správní výdaje/náklady SFPI dle předložené kalkulace 
  • náklady spojené s technickým zajištěním příjmu a kontroly žádostí,
  • náklady spojené s předáváním dat ve strojově čitelném formátu poskytovateli dotace za účelem vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace a proplácení dotace — administrativní kontrola žádostí,
  • metodická podpora žadatelů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru