Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MMR ČR – Neinvestiční dotace na zajištění administrativních činností spojených s realizací dotačního titulu COVID – Ubytování II – Hromadná ubytovací zařízení a dotačního titulu COVID – Ubytování II – Individuální ubytovací zařízení

zima
Share Button

Dotace na zajištění administrativních činností spojených s poskytováním dotací ubytovacím zařízením za neposkytnuté ubytovací služby v souvislosti s trvajícími opatřeními řešení situace způsobené pandemií onemocnění COVID-19 v rámci dotačního titulu na podporu ubytovacích zařízení COVID – Ubytování II – Hromadná ubytovací zařízení a dotačního titulu na podporu ubytovacích zařízení COVID – Ubytování II – Individuální ubytovací zařízení.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 12. 2021 do 6. 1. 2022.

Příjemci podpory:

  • Státní fond podpory investic (SFPI).

Typy podporovaných aktivit:

  • Aktivity spojené se zajištěním administrativních činností spojených s realizací vyhlášených výzev v souladu s usneseními vlády č. 50/2021 a 631/2020. U dotačního titulu COVID – Ubytování II – Hromadná ubytovací zařízení a u dotačního titulu COVID – Ubytování II – Individuální ubytovací zařízení se jedná o činnosti související s vytvořením elektronického formuláře žádosti o poskytnutí dotace, s komunikací se žadateli o dotaci, se zajištěním příjmu žádostí o poskytnutí dotace a se zajištěním kontroly formální správnosti a přijatelnosti těchto přijatých žádostí včetně zajištění činností souvisejících s odstraněním vad žádosti. Činnosti související s předáváním zpracovaných strojově čitelných dat (vč. tzv. Kontrolního listu ke každé předané dávce) poskytovateli dotace (MMR) pro všechny výše uvedené dotační tituly a úpravy informačního systému pro provedení všech nezbytných administrativních úkonů.

Forma a výše podpory:

Specifika a omezení:

  • Podpora je neinvestiční dotací Státnímu fondu podpory investic, která bude poskytnuta na úhradu správních výdajů SFPI spojených s výkonem plnění dle uzavřených Veřejnoprávních smluv.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>