Přeskočit na obsah

MMR ČR — NPO — 1. výzva — Finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU (4.1.3)

Cílem výzvy je podpořit přípravu projektové dokumentace na výstavbu či rekonstrukci bytových domů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 11. 2023, 10:00 hod. do 30. 4. 2024, 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce; organizace zřizované a zakládané obcemi; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví dané obce; hlavní město Praha a jím zřízené a založené organizace; založené organizace musí být ve 100 % vlastnictví hlavního města Prahy; městské části hlavního města Prahy a jimi zřízené a založené organizace; založené organizace musí být ve 100 % vlastnictví dané městské části; kraje; organizace zřízené a zakládané krajem; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví daného kraje; organizační složky státu; příspěvkové organizace složek státu; církve a náboženské společnosti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Finanční podpora pomůže obcím připravit a dokončit projekty až do fáze vyhlášení soutěže na zhotovitele. Výzva je určena pro veřejný sektor, hlavně kraje a obce. Podpoří mimo jiné projekty, které počítají s inovativními finančními nástroji. Dotace se vztahuje výhradně na prostory sloužící k bydlení. Stavba může zahrnovat také nebytové prostory pro komerční účely, ale ty mohou tvořit pouze pětinu celkové podlahové plochy stavby.
 • Budou podpořeny pouze projekty vedoucí ke zvýšení kapacit nájemního bydlení.
 • Podpořena bude projektová příprava pro výstavbu bytových domů, bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení se 4 a více byty, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena vč. rekonstrukcí, kterými se rozumí přístavba, nástavba a dostavba, souladných s cíli EU.
 • Dotace se vztahuje na prostory sloužící k bydlení. Stavba může zahrnovat také nebytové prostory sloužící komerčnímu účelu, avšak tyto mohou tvořit pouze 20 % celkové podlahové plochy stavby.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory z Nástroje pro oživení a odolnost: Nástroj pro oživení a odolnost – 100 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Území realizace: Celá ČR.
 • Datum ukončení realizace projektu: Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 1. 6. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “MMR ČR — NPO — 1. výzva — Finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU (4.1.3)”

 1. Libuše Fialová

  Dobrý den,
  jaké podmínky musí město splnit, aby se mohlo přihlásit do této výzvy? Povinné přílohy k ŽoD?
  Děkuji moc za odpověď

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   veškeré informace naleznete na stránkách výzvy: https://mmr.gov.cz/cs/evropska-unie/narodni-plan-obnovy/1‑vyzva-financni-podpora-na-pripravu-projektu-v-so.
   Podporované aktivity jsou:
   — Pořízení projektové dokumentace – např. architektonická studie, projekt pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro provedení stavby pro novostavby i rekonstrukce potřebných, pro realizaci projektů souladných s cíli EU.
   — Příprava soutěžní dokumentace pro realizaci staveb.
   — Studie stavebně technologického řešení – dokumentace pro zařízení a systémy mající vliv na energetickou náročnost budovy, na výměnu tepelných zdrojů atp. (není podporováno samostatně, pouze společně s další/dalšími podporovanou/podporovanými aktivitou/aktivitami).
   — Studie proveditelnosti souladné s cíli EU a předmětem podpory.
   — Vedení a pořízení dokumentace v BIM.
   — Realizace architektonické soutěže.
   — Příprava smluv typu PPP a EPC. 

   K žádosti je nutné přiložit:
   1. Plná moc pro žadatele není-li jím oprávněný příjemce.
   2. Popis projektu ve formátu stanovené šablony (viz příloha č. 5 Popis projektu na stránkách výzvy).
   3. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku nezbytného k realizaci projektu.
   4. Čestné prohlášení o střetu zájmů.
   5. Seznam a čestné prohlášení ke střetu zájmů u veřejných zakázek.
   6. Čestné prohlášení o skutečném majiteli.
   7. Finanční model následné realizace výstupu projektu. Platí pouze v případě podání projektu, pro který platí následná podmínka o realizaci stavby.
   Snad vám dané informace pomohou.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru