Přeskočit na obsah

MMR ČR — NPO — 2. výzva – Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony (1.4.1.6)

Dotace na podporu vývoje a nasazování aplikací vertikál ekosystému sítí 5G pro města se záměrem podpořit koncept Smart Cities.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 12. 2023, 14.00 hod. do 31. 1. 2024, 14.00 hod.
 • Prodloužena lhůta pro příjem žádostí do 14. února 2024.

Příjemci podpory:

 • Žádost může předložit pouze právnická osoba. Mezi oprávněné žadatele patří především tyto subjekty:
  • územně samosprávné celky (např. obce a kraje), veřejné orgány, veřejnoprávní a soukromé subjekty působící v podporovaných oblastech (např. DSO, MAS apod.).

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem je podpora vývoje a nasazování aplikací vertikál ekosystému sítí 5G pro města se záměrem podpořit koncept Smart Cities. Proces navazuje na výsledky dosažené díky soutěži „5G pro 5 měst“, kterou organizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, a díky „1. výzvě demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti“, která na zmíněnou soutěž navazovala. V rámci této výzvy budou vyvinuty a uvedeny do provozu referenční aplikace vertikál ekosystému sítí 5G pro Smart Cities.
 • Na vývoj a nasazení každé aplikace musí být předložena samostatná žádost o podporu. Jedna aplikace může být tvořena i více případy užití (use-cases) ve stejných nebo příbuzných oblastech podporovaných aktivit.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 000 000 CZK.
 • Míra podpory: 100 %.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru