Přeskočit na obsah

MMR ČR — NPO — 2. výzva – Implementace zákona o podpoře bydlení

Cílem investice je implementace zákona o podpoře bydlení zahrnující osvětu tématu, vzdělávání aktérů, metodickou podporu a komunikační a propagační výstupy, odbornou podporu realizátorům nástrojů zákona o podpoře bydlení.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 22. 4. 2024, 16:00 hod. do 31. 5. 2024, 16:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo pro místní rozvoj.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem investice je implementace zákona o podpoře v bydlení zahrnující osvětu tématu, vzdělávání aktérů, metodickou podporu a komunikační a propagační výstupy, odbornou podporu realizátorům nástrojů zákona o podpoře v bydlení.
 • Dalším cílem investice je pořízení Agendového informačního systému pro potřeby zákona o podpoře bydlení, se kterým budou pracovat obce, kraje, poskytovatelé podpor v rámci zákona o podpoře v bydlení a příslušné resorty – Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Primárním cílem projektu je vytvořit funkční evidenci, která umožní provádění a správu činností daných zákonem o podpoře v bydlení, sekundárním cílem projektu je využití evidence jako datové základny pro vypracování Zprávy o bydlení.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí: není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 94 000 000 Kč.
 • Míra podpory:
  • Nástroje pro oživení a odolnost – 85 %.
  • Státní rozpočet – 15 %.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 30. 6. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru