Přeskočit na obsah

MMR ČR — NPO — Výzva — Investiční podpora regenerace brownfieldů (2.8.1 a 2.8.2)

Investice zahájí komplexní přeměnu areálů a zvýší ekologickou stabilitu území vytvořením nových zelených ploch bez vlivu na zemědělskou půdu. Očekává se, že revitalizace území přispěje k efektivnějšímu využití technické a dopravní infrastruktury, snížení spotřeby energie a zvýšení energetické účinnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 3. 2024, 18:00 do 30. 6. 2024, 18:00.

Příjemci podpory:

 • Státní fond podpory investic.

Typy podporovaných aktivit:

 • Projekty obnovy bývalých průmyslových areálů zaměřené na přípravu ploch pro další multifunkční využití (včetně rekonstrukce a výstavby infrastruktury nebo demolice budov).
 • Regenerace brownfieldů ve vlastnictví místních a krajských orgánů, které budou přeměněny na zařízení občanské vybavenosti nebo veřejnou instituci, jako je škola, kulturní centrum, sportoviště, obecní úřad nebo veřejně přístupný park.
 • Tyto investice Plánu pro oživení a odolnost České republiky mají za cíl přispět k řešení výzvy spočívající v podpoře revitalizace bývalých průmyslových nebo nevyužívaných areálů v městských oblastech, přičemž konečným cílem je:
  • zlepšit energetickou účinnost renovovaných nebo rekonstruovaných budov,
  • postavit nové energeticky účinné budovy, pokud by renovace nebyla možná, ale ani účinná,
  • vytvořit přirozené propady uhlíku.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka dotace 2 832 mil. Kč bez DPH z Nástroje pro oživení a odolnost.

Specifika a omezení:

 • Území realizace: Území celé ČR.
 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru