Přeskočit na obsah

MMR ČR — Operační program Technická pomoc 2021–2027 — 07 — 22 — 005 OPTP — Výzva č.5

Podpora aktivit souvisejících s implementací DoP, vždy však s doporučením Národního orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR-NOK).

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 9. 2022 v 8:00h do 30. 9. 2029.

Příjemci podpory:

  • Subjekty, které realizují projekty pro implementaci Dohody o partnerství. 

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora aktivit souvisejících s implementací DoP, vždy však s doporučením Národního orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR-NOK).

Forma a výše podpory:

  • Míra spolufinancování: 100 % (68,54 % EFRR, 31,46% státní rozpočet).
  • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt není stanovena.

Specifika a omezení:

  • Projekty lze realizovat na území celé ČR včetně hl. města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru