Přeskočit na obsah

MMR ČR — Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Dotace na podporu zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury ČR, rozprostření návštěvnosti, rozvoj kvality služeb, podpora socioekonomických přínosů ČR.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 02. 01. 2024 do 29. 02. 2024.

Příjemci podpory:

 • Dotační titul č. 1 – Podpora nadregionálních aktivit: 
  • Územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávnými celky, mikroregiony / dobrovolný svazek obcí, oblastní organizace destinačního managementu, geoparky, nestátní nezisková organizace působící v cestovním ruchu, podnikatelské subjekty, církve a náboženské společnosti.
 • Dotační titul č. 2 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu: 
  • Podnikatelské subjekty.
 • Dotační titul č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu: 
  • Územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávnými celky, provozovatelé certifikovaných TIC, geoparky, nestátní neziskové organizace působící v cestovním ruchu, organizace destinačního managementu, mikroregiony / dobrovolný svazek obcí, církve a náboženské společnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1 — Podpora nadregionálních aktivit: 
  • zvýšení vybavenosti a atraktivity dálkových turistických tras (pro pěší, cyklo, hipo, vodáckou, vodní turistiku a další udržitelné formy turistiky). Výstupy realizovaných projektů musí být realizovány min. na území 2 krajů.
 • Dotační titul 2 — Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu: 
  • rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a služeb cestovního ruchu v destinacích. Cílem je podpořit rozvoj podnikatelských investic do cestovního ruchu a rozšíření rozsahu poskytovaných služeb a v neposlední řadě i podpořit zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám.
 • Dotační titul 3 — Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu: 
  • rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu provozované a spravované nepodnikatelskými subjekty, respektive podporu vzniku nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající infrastruktury.

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace pro tuto výzvu je 118 350 000 Kč.
 • Minimální výše celkových výdajů je 250 000 Kč (včetně povinného marketingu).
 • Maximální výše celkových výdajů je 30 000 000 Kč (včetně povinného marketingu).
 • Povinné výdaje na marketing (propagaci) u všech projektových záměrů musí tvořit minimálně 3,00 % a maximálně 8,00 % celkových uznatelných výdajů akce (nejvýše však 900 000 Kč).
 • Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl uznatelných nákladů / výdajů z celkového rozpočtu akce (projektu), maximálně však 10 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci této aktivity nebude podporována výstavba nových ani rozšíření či rekonstrukce stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení. Současně nebude podporována výstavba, respektive modernizace lanovek a vleků, včetně prostředků pro zabezpečení technického zasněžování.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

10 komentářů na “MMR ČR — Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu”

 1. Veronika Toufarová

  Dobrý den,

  je možné v rámci dotačního titulu 2 realizovat výstavbu pumtracku? A bude otevřen i na příští rok, respektive kdy se předpokládá příjem žádostí? Děkuji za odpověď.
  S pozdravem

  Veronika Toufarová
  za team Singletrail Moravský kras,z.s

 2. Petr Poláček

  Město vlastní pozemky na městském stadionu. Máme v úmyslu vybudovat veřejně přístupnou inlinovou dráhu kolem fotbalového hřiště s umělou trávou. Podobná dráha v okolí Dobrušky není, přitáhla by určitě zájemce z Dobrušky a okolí. 12.ledna 2018 má projektant termín předložení dokumentace pro sloučené územní řízení, které bude nahrazovat stavební řízení, jež bude časově navazovat na předání této dokumentace.
  Otázky:
  1) Lze takovouto investici realizovat prostřednictvím tohoto programu ?
  2) Stačila by v době uzávěrky příjmů žádostí uvedená dokumentace s tím, že potřebné schválené dokumenty pro stavbu by byly předloženy dodatečně v době vyhodnocování žádosti ?
  S pozdravem PP

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,

   obávám se, že tento program na váš záměr není vhodný. Zde je podpora na infrastrukturu pro cestování, což si myslím, že tam inline dráha nespadá. Ale ve výčtu podporovaných aktivit jsou pouze příklady. Konečné slovo ohledně uznatelnosti a neuznatelnosti realizovaných aktivit bude mít hodnotitel, respektive poskytovatel dotace. Kontaktním místem, kam je možno adresovat dotazy, je odbor cestovního ruchu na adrese: Na Příkopě 3, 110 15 Praha 1. Kontaktní osoby:
   Ing. Renata Štefanová, email: steren@mmr.cz, tel.: 234 15 4695
   Ing. Jana Šrajbová, email: srajan@mmr.cz, tel.: 234 15 4005
   Ing. Kateřina Folprechtová, email: folkat@mmr.cz, tel.: 234 15 4728
   Ing. Roman Birkáš, email: birrom@mmr.cz, tel.: 234 15 4725
   V době uzávěrky je nutné předložit projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Stavební povolení se dokládá po obdržení písemného oznámení od správce Programu ohledně výše navržené dotace. 

   S pozdravem, LT

 3. Eva P.

  Dobrý den,

  je možné podpořit z Národní program cestovního ruchu v regionech – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu i již zrealizovaný projekt?

  Děkuji. Eva P.

 4. Petr

  Dobrý den máme podnikatelský záměr vybudovat krátkodobé stání pro obytná auty a karavany ( stellplac ) ta to služba na Moravě vůbec není a pro karavanové turisty by byla určitě hodně zajímavá byla by možná nějaká dotace budeme muset vybudovat zázemí pro ně elektrika,odpady,sociální zařízení nákup pozemku oplocení pozemku, nářadí pro údržbu areálu atd…dále budeme potřebovat prezentaci.…budou zde ovocné stromy a různé tradiční keře ( rybíz,maliny.…..) a ty budou k dispozici návštěvníkům. Děkuji Petr
  děkuji

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,

   výzva má podpořit udržitelné formy cestovního ruchu, kam spadá např. cykloturistika, hypotrustika, běžky, apod. Budování stání pro auta podporované není. Je však možné žádat o dotaci na vybudování sociálního zázemí či odpočívadel. Nákup pozemku, oplocení či nářadí na údržbu areálu není způsobilým výdajem. 

   S pozdravem, LT

 5. Jiří Štěrba

  Dobrý den.
  Manželka podniká v ubytovacích službách. V patře rodinného domu pronajímá apartmán — funguje to jako malý penzion pro turisty a další zájemce.
  Chci se zeptat, jestli by v rámci výzvy “Národní program cestovního ruchu v regionech – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu” nebo i v rámci jiných programů bylo možné: 

  1. získat dotace na rekonstrukci topného systému v domě, který bude 40 let starý + výměna plynového kotle za nový. 2. zda by bylo možné získat dotace na vybudování studny na zahradě na zásobení domu vlastní užitkovou vodou a s tím související rekonstrukce domovních rozvodů vody. Snížily by se tím provozní náklady.
  3. zda by bylo možné získat dotace na výměnu osvětlení a jejich náhradu za doporučená úsporná.
  4. jaké další možnosti by mohly přicházet v úvahu, na které by se daly dotace využít, aby se zvýšila úroveň poskytovaných služeb a hospodárnost provozu. Jaké jsou procentuelní výše podpory?
  Děkuji za Vaši odpověď.
  S pozdravem

  Jiří Štěrba

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru