Přeskočit na obsah

MMR ČR — Výzva 1/2022/117D741 Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit

Cílem výzvy je rozšířit ubytovací kapacity v nouzovém ubytování pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků z Ukrajiny. Nouzové ubytování je cílové skupině poskytováno bezplatně, není-li dále stanoveno jinak.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. dubna 2022, 12:00 hod. do 30. září 2022, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce a jimi zřizované organizace, kraje a jimi zřizované organizace, hlavní město Praha, městské části hlavního města Prahy a jimi zřizované organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Ukrajina — změny dokončených staveb, stavební úpravy budov.
 • Podpora se poskytne oprávněnému žadateli na: 
  • provedení údržby nebo stavební úpravy (opravy, rekonstrukce) za účelem nouzového ubytování cílové skupiny v rodinných domech nebo v bytových jednotkách v bytových nebo rodinných domech. Stavebními úpravami bude zachováno vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Údržbu a stavební úpravy lze provádět pouze v bytech, které nebyly technicky způsobilé k ubytování osob;
  • provedení údržby nebo stavební úpravy (opravy, rekonstrukce) ubytovacích jednotek (např. ubytoven, nebytových prostor, stavebních objektů neurčených pro dlouhodobé ani trvalé bydlení) za účelem nouzového ubytování cílové skupiny. Stavebními úpravami bude zachováno vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby a může dojít ke změně účelu užívání stavby podle stavebního zákona. Údržbu a stavební úpravy lze provádět pouze v ubytovacích jednotkách, které nebyly technicky způsobilé k ubytování osob.
 • Byt, ubytovací jednotka. 
  • Jako stavba splňuje parametry účinného stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, jakož i jiných právních předpisů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
 • Ukrajina — pořízení mobilních / modulárních domů. 
  • Podpora se poskytne oprávněnému žadateli na pořízení mobilního domu nebo modulárního domu (včetně nezbytných souvisejících prací a služeb) za účelem nouzového ubytování cílové skupiny.

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace pro tuto výzvu je 900 000 000 Kč.
 • Výše dotace ze státního rozpočtu se poskytuje do objemu 85 % skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce.
 • Pro výpočet max. dotace v případě ubytování v bytě je rozhodný počet ubytovaných osob, který bude stanoven dle přílohy č. 1 těchto zásad, a to dle podlahové plochy bytu a obytných místností v minimálním standardu.
 • Na vytvoření kapacity pro jednu ubytovanou osobu v bytě může příjemce dotace obdržet max. 120 tis. Kč z uznatelných výdajů akce.
 • Pro výpočet max. dotace v případě ubytování v ubytovacím zařízení je rozhodný počet ubytovaných osob, který bude stanoven dle přílohy § 44 vyhlášky č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby.
 • Na vytvoření kapacity pro jednu ubytovanou osobu v ubytovacím zařízení může příjemce dotace obdržet max. 40 tis. Kč z uznatelných nákladů.
 • Dolní limit dotace na jednu akci činí 40 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o dotaci může podat jednu nebo více žádostí o dotaci do každého z jednotlivých PP.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru