Přeskočit na obsah

MMR ČR — Výzva č. 4 — Operačním programu Technická pomoc 2021–2027

Dotace na zajištění nezbytných kapacit pro úspěšné a bezproblémové ukončování Operačního programu Praha pól růstu.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 01. 09. 2023 v 8:00h do 30. 11. 2028 v 16:00h.

Příjemci podpory:

  • Hlavní město Praha.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zajištění nezbytných kapacit pro úspěšné a bezproblémové ukončování Operačního programu Praha pól růstu.

Forma a výše podpory:

  • Alokace výzvy: 30 000 000 Kč (EU), 30 000 000 Kč (veřejné zdroje), celkem 60 000 000 Kč (EU + veřejné zdroje).
  • Míra spolufinancování: 100 % (50 % Kohezní fond + 50% veřejné zdroje).
  • Minimální výše není stanovena.
  • Maximální výše není stanovena.

Specifika a omezení:

  • Projekty lze realizovat na území hl. města Prahy.
  • V rámci výzvy nebude uplatňováno křížové financování.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru