Přeskočit na obsah

MMR — Národní program cestovního ruchu v regionech — Marketingové aktivity v cestovním ruchu

Dotace na podporu zvýšení povědomí o nabídce ČR v destinacích, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování, zlepšení koordinace nabídky v destinaci.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 02. 01. 2024 do 29. 02. 2024.

Příjemci podpory:

 • Dotační titul č. 1 — Marketingové aktivity na úrovni krajů o certifikované (registrované) krajské DMO (DMO – organizace destinačních managementů mající různou právní subjektivitu), o útvar krajského úřadu s gescí „cestovní ruch“ (např. krajské oddělení cestovního ruchu) v případě, že certifikovaná (registrovaná) krajská DMO neprokáže min. 1 rok činnosti (tj. 12 měsíců). o útvar krajského úřadu s gescí „cestovní ruch“ (např. krajské oddělení cestovního ruchu) v případě, že v kraji nepůsobí krajská DMO – podmínkou je doložení povinné přílohy – usnesení rady, že bude krajská DMO založena, nejpozději do 12 měsíců.
 • Dotační titul č. 2 — Marketingové aktivity na oblastní úrovni o certifikované (registrované) oblastní organizace destinačního managementu.
 • Dotační titul č. 3 — Marketingové aktivity na národní a nadregionální úrovni o zastřešující organizace s celorepublikovou působností zabývající se tvorbou národních a nadregionálních produktů cestovního ruchu, o certifikované (registrované) oblastní a krajské organizace destinačního managementu realizující nadregionální produkt.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul č. 1 — Marketingové aktivity na úrovni krajů: 
  • Tato oblast podpory je zaměřena na podporu aktivit krajských organizací destinačního managementu (nejedná se o podporu provozu DMO). Mezi hlavní aktivity krajské DMO patří definování tematických produktů kraje, tvorba krajských produktů cestovního ruchu vycházejících z produktů cestovního ruchu realizovaných místními a oblastními DMO
   a dalšími subjekty cestovního ruchu na území kraje.
 • Dotační titul č. 2 — Marketingové aktivity na oblastní úrovni: 
  • Z pohledu cestovního ruchu je destinace místem střetávání nabídky s poptávkou, tedy místa kam ve skutečnosti návštěvníci cestují, kde pobývají a kde konzumují služby cestovního ruchu včetně služeb navazujících.
 • Dotační titul č. 3 – Marketingové aktivity na národní a nadregionální úrovni: 
  • Oblast podpory je zaměřena na podporu tvorby národních a nadregionálních produktů cestovního ruchu (společné / jednotící téma), realizaci zastřešujících marketingových kampaní na průřezové aktivity (formy cestovního ruchu) dle zaměření žadatele (napříč kraji a územím ČR).

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace pro tuto výzvu je 78 900 000 Kč.
 • Celkové náklady (výdaje) akce (projektu) nesmí překročit níže stanovené výše: 
  • Minimální výše celkových výdajů je 250 000 Kč.
  • Maximální výše celkových výdajů je 5 000 000 Kč (dotační tituly č. 1 a 2) a 10 000 000 Kč (dotační titul č. 3).
 • Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl uznatelných nákladů / výdajů z celkového rozpočtu akce, zbytek tvoří vlastní zdroje žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší termín ukončení realizace akce 30. listopadu 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “MMR — Národní program cestovního ruchu v regionech — Marketingové aktivity v cestovním ruchu”

 1. Libuše Křenková

  Lipník nad Bečvou se po sametové revoluci zaměřil na rozvoj turistického ruchu,ale prozatimní rozvoj je nedostačující.Naše neziskovka jde ještě dále.Vyrůstala jsem ve židovském domě, který ovlivnil můj profesní život a po návratu do Lipníka jsem se se studenty lipenského gymnázia jsem realizoval projekt Zmizelí sousedé a nyní s kolegou Mgr.M.Vojtáškem realizujeme projekt Příběhy židovských domů.V polovině 19.století v Lipníku žilo 48% židů.,nikdy tu nebyl pogrom a vedle sebe tu svorně žili katolíci,bratříci,luteráni a židé.Neměl by se současný svět od nich učit.Phdr.Leo Pavlát mi přislíbi půjčovat předměty lip.židů, které nikdy nebyly vystaveny do budoucího židovského muzea.V Peštýnšké ulici(bývalé ghetto( se prodává bývalá žid.textilka,která by byla po rekonstrukci vhodným místem pro muzeum.Dáme práci vyučeným romským zedníkům,máme i romského stavbyvedoucího.Při muzeu budě šicí dílna,dáme práci nezaměstaným švadlenám.Budeme pro turisty šít kopie starodávných židovské čepce,háčkovat žid.šperky…Prosím,pomozte.Děkuje Křenková,Hvězdní 45 Lipník nad Bečvou.MO:739 302 671

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,

   dotace v rámci národního programu podpory cestovního ruchu lze využít na budování / modernizaci expozic (včetně interaktivních) celoročně přístupných různým specifickým cílovým skupinám návštěvníků. Oprávněnými žadateli jsou NNO v cestovním ruchu. Příjem žádostí je do konce roku. Více informací je na stránkách MMR: http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016–2020)/Rok-2017-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruktury-cestovniho-ruch.

   V případě zájmu o další informace se na mě můžete obrátit.

   S pozdravem, LT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru