Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MMR – Národní program cestovního ruchu v regionech – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu – Výzva: 1/2022/117D72100

Cestovniruch_cestovniruch_procyklisty_cyklostezky(1)
Share Button

Dotace na podporu zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury ČR, rozprostření návštěvnosti, rozvoj kvality služeb, podpora socioekonomických přínosů ČR.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. října 2021 do 17. prosince 2021.

Příjemci podpory:

 • Dotační titul č. 1 – Podpora nadregionálních aktivit:
  • Územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávnými celky, mikroregiony / dobrovolný svazek obcí, oblastní organizace destinačního managementu, geoparky, nestátní nezisková organizace působící v cestovním ruchu, podnikatelské subjekty, církve a náboženské společnosti.
 • Dotační titul č. 2 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu:
  • Podnikatelské subjekty.
 • Dotační titul č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu:
  • Územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávnými celky, provozovatelé certifikovaných TIC, geoparky, nestátní neziskové organizace působící v cestovním ruchu, organizace destinačního managementu, mikroregiony / dobrovolný svazek obcí, církve a náboženské společnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1 – Podpora nadregionálních aktivit:
  • zvýšení vybavenosti a atraktivity dálkových turistických tras (pro pěší, cyklo, hipo, vodáckou, vodní turistiku a další udržitelné formy turistiky). Výstupy realizovaných projektů musí být realizovány min. na území 2 krajů.
 • Dotační titul 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu:
  • rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a služeb cestovního ruchu v destinacích. Cílem je podpořit rozvoj podnikatelských investic do cestovního ruchu a rozšíření rozsahu poskytovaných služeb a v neposlední řadě i podpořit zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám.
 • Dotační titul 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu:
  • rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu provozované a spravované nepodnikatelskými subjekty, respektive podporu vzniku nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající infrastruktury.
 • Podporované oblasti:
  • Monitoring návštěvnosti, navigační a informační systémy pro účastníky cestovního ruchu, doplňkové služby a vybavenost dálkových a regionálních tras, úpravy lyžařských běžeckých tratí, ekologicky šetrná doprava návštěvníků v turistických regionech a doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v regionu.

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace pro tuto výzvu je 90 000 000 Kč.
 • Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl uznatelných nákladů / výdajů z celkového rozpočtu akce (projektu), maximálně však 10 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace je omezena tak, že akce, která je spolufinancovaná v rámci podprogramu, musí být dokončena nejpozději v roce následujícím po výběru akce (tzn. akce vybraná k podpoře, musí být dokončena nejpozději do 30. 11. 2023.
 • Příjemce dotace je povinen užívat majetek pořízený s přispěním dotace a zajistit udržitelnost vytvořeného díla minimálně 3 – 5 let (tj. 36 – 60 měsíců) v závislosti na struktuře a rozsahu podpořené investice, případně dle podmínek využité kategorie GBER. Konkrétní doba udržitelnosti bude stanovena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Vaše dotazy a komentáře

 1. Petr Poláček napsal:

  Město vlastní pozemky na městském stadionu. Máme v úmyslu vybudovat veřejně přístupnou inlinovou dráhu kolem fotbalového hřiště s umělou trávou. Podobná dráha v okolí Dobrušky není, přitáhla by určitě zájemce z Dobrušky a okolí. 12.ledna 2018 má projektant termín předložení dokumentace pro sloučené územní řízení, které bude nahrazovat stavební řízení, jež bude časově navazovat na předání této dokumentace.
  Otázky:
  1) Lze takovouto investici realizovat prostřednictvím tohoto programu ?
  2) Stačila by v době uzávěrky příjmů žádostí uvedená dokumentace s tím, že potřebné schválené dokumenty pro stavbu by byly předloženy dodatečně v době vyhodnocování žádosti ?
  S pozdravem PP

  • Dobrý den,

   obávám se, že tento program na váš záměr není vhodný. Zde je podpora na infrastrukturu pro cestování, což si myslím, že tam inline dráha nespadá. Ale ve výčtu podporovaných aktivit jsou pouze příklady. Konečné slovo ohledně uznatelnosti a neuznatelnosti realizovaných aktivit bude mít hodnotitel, respektive poskytovatel dotace. Kontaktním místem, kam je možno adresovat dotazy, je odbor cestovního ruchu na adrese: Na Příkopě 3, 110 15 Praha 1. Kontaktní osoby:
   Ing. Renata Štefanová, email: steren@mmr.cz, tel.: 234 15 4695
   Ing. Jana Šrajbová, email: srajan@mmr.cz, tel.: 234 15 4005
   Ing. Kateřina Folprechtová, email: folkat@mmr.cz, tel.: 234 15 4728
   Ing. Roman Birkáš, email: birrom@mmr.cz, tel.: 234 15 4725
   V době uzávěrky je nutné předložit projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Stavební povolení se dokládá po obdržení písemného oznámení od správce Programu ohledně výše navržené dotace.

   S pozdravem, LT

 2. Eva P. napsal:

  Dobrý den,

  je možné podpořit z Národní program cestovního ruchu v regionech – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu i již zrealizovaný projekt?

  Děkuji. Eva P.

 3. Petr napsal:

  Dobrý den máme podnikatelský záměr vybudovat krátkodobé stání pro obytná auty a karavany ( stellplac ) ta to služba na Moravě vůbec není a pro karavanové turisty by byla určitě hodně zajímavá byla by možná nějaká dotace budeme muset vybudovat zázemí pro ně elektrika,odpady,sociální zařízení nákup pozemku oplocení pozemku, nářadí pro údržbu areálu atd…dále budeme potřebovat prezentaci….budou zde ovocné stromy a různé tradiční keře ( rybíz,maliny……) a ty budou k dispozici návštěvníkům. Děkuji Petr
  děkuji

  • Dobrý den,

   výzva má podpořit udržitelné formy cestovního ruchu, kam spadá např. cykloturistika, hypotrustika, běžky, apod. Budování stání pro auta podporované není. Je však možné žádat o dotaci na vybudování sociálního zázemí či odpočívadel. Nákup pozemku, oplocení či nářadí na údržbu areálu není způsobilým výdajem.

   S pozdravem, LT

 4. Jiří Štěrba napsal:

  Dobrý den.
  Manželka podniká v ubytovacích službách. V patře rodinného domu pronajímá apartmán – funguje to jako malý penzion pro turisty a další zájemce.
  Chci se zeptat, jestli by v rámci výzvy „Národní program cestovního ruchu v regionech – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu“ nebo i v rámci jiných programů bylo možné:

  1. získat dotace na rekonstrukci topného systému v domě, který bude 40 let starý + výměna plynového kotle za nový. 2. zda by bylo možné získat dotace na vybudování studny na zahradě na zásobení domu vlastní užitkovou vodou a s tím související rekonstrukce domovních rozvodů vody. Snížily by se tím provozní náklady.
  3. zda by bylo možné získat dotace na výměnu osvětlení a jejich náhradu za doporučená úsporná.
  4. jaké další možnosti by mohly přicházet v úvahu, na které by se daly dotace využít, aby se zvýšila úroveň poskytovaných služeb a hospodárnost provozu. Jaké jsou procentuelní výše podpory?
  Děkuji za Vaši odpověď.
  S pozdravem

  Jiří Štěrba

  • Dobrý den,

   bohužel, dotace na ubytovací zařízení se v aktuálním dotačním období neposkytují. Pouze zemědělští podnikatelé mohou žádat o dotaci na podporu agroturismu.

   S pozdravem, LT


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>