Přeskočit na obsah

MMR — NPO — 1. Výzva — Rozvoj a využití datového fondu veřejné správy v územním plánování

Cílem výzvy je zavedení centrální databáze územně analytických podkladů v rámci informačního systému územního plánování, která bude sloužit k poskytování dat a služeb pro orgány územního plánování, další uživatele z veřejného sektoru a poskytovatele územně plánovacích podkladů. Data budou poskytována ve formě otevřených dat. Centralizace umožní efektivní sdílení dat s dalšími systémy veřejné správy (zejména s registrem územní identifikace a adres a nemovitostí).

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 1. 2023, 14:00 do 2. 5. 2023, 14:00.

Příjemci podpory:

  • Ministerstvo pro místní rozvoj (IČ 66002222), organizační složka státu pověřená gescí územního plánování.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem je podpora projektů zaměřených na vývoj datového modelu a souvisejících nástrojů pro zavedení jednotného standardu databáze územně analytických podkladů a projektů zaměřených na konsolidaci dat ze stávajících databází ÚAP do jednotné databáze ÚAP.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků: 34,8 mil. Kč.
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 34,8 mil. Kč bez DPH.
  • Podíl financování z celkových způsobilých výdajů z Nástroje pro oživení a odolnost – 100 %.

Specifika a omezení:

  • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru