Přeskočit na obsah

MMR — NPO — 1. výzva — Vytvoření agendového informačního systému (AIS)

Cílem výzvy je implementace systémů pro digitalizaci stavebního řízení (DSŘ). Cílem je také zjednodušení opatřování podkladů před zahájením řízení, zajištění vedení elektronického správního spisu s veškerými dokumenty a zjednodušení podání prostřednictvím interaktivních formulářů, což umožnění získávání informací o stavu řízení a umožnění správy projektových dokumentací staveb ve standardizovaných formátech (pdf, popř. dwg a BIM). Realizace projektů DSŘ umožní mj. sdílení podkladů (projektové či územně plánovací dokumentace a příslušných stanovisek) pro urychlení daného procesu a zvýšenou transparentnost při jejich posuzování stavebním úřadem a vyjadřování se k nim z titulu dotčených orgánů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 1. 2023, 14:00 do 1. 3. 2023, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo pro místní rozvoj IČ 66002222 — organizační složka státu pověřená digitalizací stavebního řízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Investice vytvoří procesní informační systém, který budou využívat úředníci orgánů zapojených do stavebního řízení. Systém zdigitalizuje procesy stavebního řízení tak, aby byla zajištěna transparentnost, efektivnost a účelnost procesů podle právních předpisů zavedených v rámci reformy č. 1 v této komponentě. Zakoupí se potřebné hardwarové a softwarové licence, společně s technickou podporou, aplikace pokrývající nezbytné funkční a nefunkční požadavky, řádné testování systému, servis, provoz a rozvoj aplikace.
 • Podporované aktivity:
  • Vývoj informačních systémů.
  • Implementace informačních systémů a jejich uvedení do provozu.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků: 330,6 mil. Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 330,6 mil. Kč bez DPH.

Specifika a omezení:

 • Území realizace: Území celé ČR.
 • Křížové financování není umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru