Přeskočit na obsah

MMR — Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2024 – dotační titul č. 2

Cílem výzvy je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 26. března 2024 do 31. května 2025, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obec, kraj.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je přispět k obnově obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou prostřednictvím investiční nebo neinvestiční dotace na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený, podpořit obnovu základních funkcí v území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků, odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu územní veřejné správy (státní správy a samosprávy) a poskytování veřejných služeb, které mohou vést i ke vzniku nebo prohlubování regionálních disparit.
 • Výzva je určena na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený. Jedná se o obnovu zejména mostů a komunikací, veřejného osvětlení, veřejných prostranství a veřejných budov a zařízení včetně obnovy staveb, zařízení technické a preventivní infrastruktury, odstranění nánosů ve vodních tocích a vodních dílech apod.

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem:
  • obec do 3 000 obyvatel: maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů,
  • obec od 3 001 do 10 000 ob.: maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů,
  • obce od 10 001 obyvatel: maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů,
  • kraj: maximální výše dotace činí 40 % způsobilých výdajů.
 • Žadatel může žádat o dotaci v jedné žádosti v rozpětí minimálně 200 tis. Kč a maximálně 10 mil. Kč.
 • Výše alokace pro tuto výzvu je 100 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může na základě této výzvy podat více žádostí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru