Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MMR – Operační program Technická pomoc – Výzva č. 2 – P.O. Jednotný monitorovací systém

wormhole-739872__340
Share Button

Dotace na zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké elektronizace dat.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 9. 2023.

Příjemci podpory:

 • Ústřední orgány zajišťující institucionální koordinaci a řízení DoP v ČR.
 • Centrum pro regionální rozvoj České republiky.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Bezpečnost dopravy:
  • 1. Zajištění provozu, správy a potřebného rozvoje všech částí MS pro programové období 2007-2013 z pohledu udržitelnosti a přístupnosti implementační struktury pro účely kontrol, auditů a vyhodnocování intervencí;
  • 2. Pořizování HW a SW komponent (SSW licence) a souvisejících služeb a podpor pro provoz monitorovacího systému pro období 2014–2020 jako celku;
  • 3. Provoz, správa a rozvoj aplikace monitorovacího systému pro období 2014–2020 jako celku včetně úprav dle požadavků jednotlivých ŘO OP, MMR-NOK a EK;
  • 4. Provoz, správa, rozvoj a obnova HW a SSW prostředí všech lokalit záložního pracoviště;
  • 5. Zajištění ostatních IT služeb v souvislosti s provozem a rozvojem monitorovacího systému pro období 2014–2020 (např. systémové integrace, národního datového centra, bezpečnostního dohledu, konektivity, certifikací apod.);
  • 6. Rozvoj monitorovacího systému – vyhodnocování efektivnosti realizace pomoci – optimalizační nástroje (statistické predikce, business inteligence, datové sklady apod.);
  • 7. Rozvoj, provoz a správa DWH a manažerského informačního systému;
  • 8. Pořizování moderního technického a aplikačního vybavení pro účely efektivní implementace;
  • 9. Nastavení, provoz a rozvoj technického rozhraní s databází EK – SFC2014+ a se všemi externími systémy, které budou využívány pro implementaci;
  • 10. Rozvoj, provoz a správa podpůrných IS užívaných v prostředí implementační struktury jako nástroje implementace (VIOLA, ISAO);
  • 11. Provoz a správa IS ESF vč. vývoje specifik;
  • 12. Zajištění systémů monitorování VZ spolufinancovaných z ESIF;
  • 13. Odborné poradenství (technické, právní, metodické, znalecké posudky, certifikace apod.) v souvislosti s provozem a rozvojem monitorovacího systému pro období 2014– 2020; základní a průběžná školení k monitorovacímu systému pro celou implementační strukturu;
  • 14. Odborné vzdělávání pracovníků příjemce související s budováním, provozem a rozvojem monitorovacího systému pro období 2014–2020, dalších informačních systémů zajišťujících potřeby programového období 2014–2020 včetně navazujících certifikačních zkoušek;
  • 15. Zajištění odborných seminářů a konzultací v souvislosti s provozem a rozvojem monitorovacího systému pro období 2014–2020;
  • 16. Příprava a zabezpečení MS pro programové období 2021+ a případné úpravy a změny funkcionalit monitorovacího systému pro období 2014–2020 podle požadavků EK na procesní změny pro programové období 2021+;
  • 17. Příprava a zabezpečení ostatních IS pro programové období 2021+ a případné úpravy a změny funkcionalit těchto systémů pro programové období 2021+ včetně ekonomické efektivnosti ostatních IS pro programové období 2021+.

Forma a výše podpory:

Specifika a omezení:

 • Projekty lze realizovat na území celé ČR včetně hl. města Prahy.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>