Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MMR – Operační program Technická pomoc – Výzva č. 3 – P.O. – Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství

adult-3797846__340
Share Button

Dotace na podporu kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 9. 2023 v 10.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Nositelé integrovaných nástrojů (ITI).
 • Obce, příspěvkové organizace obcí.
 • Organizace zajišťující činnosti sekretariátu Regionální stálé konference - Kraje, příspěvkové organizace krajů.
 • Řídící orgány regionálních operačních programů 2007–2013 a jejich právní nástupci dle legislativní úpravy.

Typy podporovaných aktivit:

 • S.C. 1.3 - Podpořit kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni:
  • Provozní náklady související s přípravou, řízením, prováděním a aktualizováním integrované strategie (ITI). Jedná se např. o provozní náklady, personální náklady z hlediska mezd a s nimi souvisejících zákonných odvodů, včetně výměny zkušeností a dobré praxe, náklady na styk s veřejností, finanční náklady, náklady související s monitorováním a hodnocením strategie a náklady na vytvoření kvalitních pracovních podmínek a zajištění odpovídajícího technického a materiálního vybavení (IT vybavení, atp.). Dále bude podporováno zpracování dílčích strategických dokumentů a analýz pro ITI, metodická podpora a sdílení příkladů dobré praxe mezi jednotlivými nositeli integrovaných nástrojů ITI (sdílená webová platforma, pracovní skupiny, semináře).
  • Zajištění chodu regionální stálé konference (zejm. činnost sekretariátu včetně personálního zajištění, zajištění zasedání regionálních stálých konferencí, příprava odborných podkladů pro zasedání, studie, analýzy, realizace iniciativy Uhelné regiony v transformaci).
  • Zajištění činnosti na ukončování ROP od 1. 1. 2016 (zejména personální zajištění, provozní náklady, atd.).

Forma a výše podpory:

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2023.
 • Projekty lze realizovat na území celé ČR včetně hl. města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>