Přeskočit na obsah

MMR — PODPORA ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH SOUTĚŽÍ

Cílem program tohoto programu je přispět ke kvalitě staveb, veřejných prostranství a prostředí prostřednictvím dotace na uspořádání architektonických a urbanistických soutěží.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  do 15. 2. 2019 (do 12:00 hodin na podatelnu MMR).

Příjemci podpory:

 • Obec.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zajistit kvalitnější výběr projektantů architektonických a urbanistických děl: 
  • Výhodou architektonické či urbanistické soutěže je možnost porovnávat mezi sebou větší množství návrhů, které byly zaslány různými týmy přihlášenými do soutěže. Bezplatné odborné konzultace při přípravě architektonických soutěží poskytuje vyhlašovatelům Česká komora architektů.
 • Zvýšit počet architektonických a urbanistických soutěží v České republice: 
  • Národní program zajistí větší počet architektonických a urbanistických soutěží a větší počet týmů účastnících se těchto soutěží, což povede k zajištění kvalitnějšího výběru projektantů architektonických a urbanistických děl.
 • Plnit příslušná opatření Politiky architektury a stavební kultury České republiky: 
  • Politika architektury a stavební kultury České republiky je nelegislativní strategický dokument s celostátní působností. Má přinést zlepšení života lidí zvyšováním kvality prostředí, ve kterém žijí. Jejím základním cílem je proto podpora rozvoje architektury a stavební kultury a tím i kvality vytvářeného prostředí.
 • Účelem soutěže je výběr nejvhodnějšího návrhu a zároveň potencionálního zhotovitele (jde o soutěž projektovou): 
  • Projektové dokumentace stavby, souboru staveb nebo veřejného prostranství (včetně stavebních úprav staveb a veřejných prostranství).
  • Nebo územní studie, územního plánu či regulačního plánu pořizovaného orgány obce.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy činí 5 000 000 Kč.
 • 50 % souhrnné výše cen a odměn jedné soutěže, max. však 400 tis. Kč na jednu soutěž.

Specifika a omezení:

 • Žádost musí být vložena a zpracována elektronicky v aplikaci DIS ZAD*) a zároveň podána do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj v tištěné podobě, případně elektronicky (datovou schránkou), v termínu stanoveném správcem programu/podprogramu ve výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace.
 • V případě podání více žádostí o podporu v jedné výzvě označení dané akce jako první preferované nebo jako druhé preferované.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru