Přeskočit na obsah

MMR — Podpora nestátních neziskových organizací

Cílem výzvy je podpořit nestátní neziskové organizace v souladu se státní dotační politikou vůči těmto organizacím v oblastech podpory schválených pro dané období a v souladu s Koncepcí Ministerstva pro místní rozvoj pro podporu nestátních neziskových organizací v letech 2021 a 2022.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 11. května 2022 a končí dnem 10. června 2022.

Příjemci podpory:

 • Nestátní nezisková organizace se sídlem v České republice: spolek, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, ústav, resp. zapsaný ústav.
 • Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb: 
  • 3170000016 Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb – Spolky.
  • 3170000040 Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb – Ústavy.
  • 3170000015 Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb — Obecně prospěšné společnosti.
  • 3170000041 Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb — Nadace a nadační fondy (ZSPO).
 • 2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení: 
  • 3170000011 Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení – Spolky.
  • 3170000038 Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení – Ústavy.
  • 3170000013 Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení – Obecně prospěšné společnosti.
  • 3170000039 Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení – Nadace a nadační fondy (ZSPO).
 • 3. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí: 
  • 3170000043 Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí – Spolky.
  • 3170000044 Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí — Obecně prospěšné společnosti.
  • 3170000045 Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí – Nadace a nadační fondy (ZSPO s celostátní působností).
  • 3170000048 Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí — Ústavy.
  • 3170000048 Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí — Ústavy.
 • 4. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni: 
  • 3170000017 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni – Spolky.
  • 3170000018 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni – Obecně prospěšné společnosti.
  • 3170000042 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni – Nadace a nadační fondy (ZSPO).

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb.
 • 2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení.
 • 3. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí.
 • 4. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace pro tuto výzvu je 47 mil. Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových uznatelných nákladů schváleného projektu.
 • V odůvodněných případech může ústřední orgán rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů projektu.
 • Minimální výše poskytnuté dotace je stanovena na 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o dotaci může podat pouze jednu žádost za vybranou oblast podpory pro rok 2022.
 • Uznatelné náklady jsou ty, které jsou spojené výhradně s realizací projektu, které vzniknou a budou vynaloženy v termínu od 1. 1. do 31. 12. 2022 nebo v části tohoto období.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

4 komentáře na “MMR — Podpora nestátních neziskových organizací”

 1. Dobrý den,
  naše nezisková organizace hledá prostředky na vybudování naučné stezky v regionu, kde podobná věc zcela chybí, myslíte, že by šel na toto využít tento program?
  Děkuji za odpověď
  Hošková

  1. Dobrý den, paní Hošková,

   pro Vás relevantní by byla pouze 4. oblast podpory této výzvy, a to Udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni. Oblast je však zaměřena na zmírňování sociálních disparit, což se s Vaším záměrem bohužel příliš neshoduje. V minulém programovém období dotační prostředky na tuto oblast putovaly zejména z regionálních operačních programů. Nyní jiná vhodná výzva otevřena není.

   S pozdravem, RB

 2. Dobrý den,
  hledám zdroje pro vybudování vzdělávací, výukového a volnočasového místa pro rodinu plus alternativní školky podle Montessori pedagogiky (rekonstrukce prostor a nákup vybavení). Je možné žádat v rámci této výzvy — jako aktivity podporující místní rozvoj? Případně jinak?
  Děkuji Daniela

  1. Dobrý den, paní Ballová,

   myslím si, že tato výzva pro Vás není úplně vhodná, jelikož se týká podpory pouze uvedených projektů. Spíše bych se zaměřila na státní podpory MŠMT ČR anebo na různé nadace. Pro neziskové organizace se nabízí vícero titulů.

   V případě dalších dotazů se můžete na mě obrátit.

   S pozdravem, KČ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru