Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MMR – Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli

landscape-3535939__340
Share Button

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 5. března 2021, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obec, která má 3 001 – 10 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy).

Typy podporovaných aktivit:

 • 2.4 DT 117D8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
 • Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:
  • kulturní domy,
  • budovy se sídlem obecních úřadů,
  • školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní jídelnu,
  • knihovny,
  • multifunkční domy (zahrnující výše uvedené).
 • Vnitřní rekonstrukce nebo modernizace, přístavba nebo přestavba veřejné budovy,
  • dále pak zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, rekonstrukce střechy, rekonstrukce fasády, výměna oken a dveří (vnitřních i vstupních dveří do budovy), výměna kotle včetně otopné soustavy jen v případě, že tyto práce jsou součástí přestavby, přístavby, vnitřní rekonstrukce nebo modernizace veřejné budovy.

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 20 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Nebudou podporovány akce zaměřené na obnovu hasičských zbrojnic, tělocvičen, zázemí sportovišť (šatny, toalety, sprchy, kabiny, tribuny atp.), prostor pro spolky a jiné organizace (klubovny apod.), prodejen, ordinací a čekáren, informačních center, výstavních síní, muzeí a dalších výše neuvedené.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>