Přeskočit na obsah

MMR — Podpora obcí s 3 001 — 10 000 obyvateli

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. října 2021 a končí dnem 17. prosince 2021.

Příjemci podpory:

 • Obec, která má 3 001 – 10 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy).

Typy podporovaných aktivit:

 • 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací.
 • 117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
 • 117D8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace pro tuto výzvu je 700 000 000 Kč.
 • DT 117d8220A – Podpora obnovy místních komunikací 
  • Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.
 • DT 117d8220B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury 
  • Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč.
 • DT 117d8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 
  • Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 20 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci realizace akce je žadatel povinen po dobu 5 let od data ukončení realizace informovat veřejnost o podpoře ministerstva uvedením loga ministerstva a textu: „Projekt „název“ byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj“.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru