Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MMR – Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli

landscape-3535939__340
Share Button

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena 12. října 2020 do 21. prosince 2020, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • 1 DT 117D8220A – Podpora obnovy místních komunikací.
  • Obec, která má 3 001 – 10 000 obyvatel.
 • 2 DT 117D8220B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
  • Obec, která má 3 001 – 10 000 obyvatel.

Typy podporovaných aktivit:

 • DT 117D8220A – Podpora obnovy místních komunikací.
  • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
  • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
  • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy;
  • dané místní komunikace:
   • obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),
   • obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.
 • DT 117D8220B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury:
  • obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
  • obnovu školních tělocvičen.

Forma a výše podpory:

 • DT 117D8220A – Podpora obnovy místních komunikací.
  • Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
  • Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.
 • DT 117D8220B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
  • Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
  • Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat pouze jednu žádost o dotaci do každého dotačního titulu.
 • Předmětnou akci nelze spolufinancovat z programů financovaných z prostředků EU.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>