Přeskočit na obsah

MMR — Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj měst, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. října 2020 do 21. prosince 2020, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obec, která má více než 10 000 obyvatel.

Typy podporovaných aktivit:

 •  DT 117D8230A — Podpora obnovy místních komunikací: 
  • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
  • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
  • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: 
   • obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),
   • obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace pro tuto výzvu je 151 500 000 Kč.
 • Dotace je poskytována až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Dolní limit dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí po dobu 5 let od ukončení akce zabezpečovat podmínky, které jsou nezbytné pro řádné užívání a provozování investice pořízené s přispěním dotace z tohoto podprogramu.
 • Žadatel může podat pouze jednu žádost o dotaci do každého dotačního titulu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru